ไร่สมเกียรติ โฮมสเตย์ จ.สระบุรี

ที่ตั้ง ต.หนองเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
๑. ประเภทของที่พัก โฮมสเตย์ 
๒. จำนวนห้อง ๓๕ ห้อง
๓. ประเภทห้องพัก/ราคา
– Standard ๖๐๐ บาท
– Superior ๑,๐๐๐ บาท
– Deluxe ๑,๕๐๐ บาท
– Suit ๒,๐๐๐ บาท
– Family Room ๒,๐๐๐ บาท
๔. สิ่งอำนวยความสะดวก น้ำอุ่น ตู้เย็น โทรทัศน์
กิจกรรมพิเศษ ขี่จักรยาน ดูแกะ ดูม้า ให้อาหารปลา ขี่จักรยานชมวิว และมีฟาร์มม้า
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๑๘๒๙ ๓๓๔๖
๖. ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/banraisomkiathomestay

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม