ชุมชนคุณธรรมวัดช่องแสมสาร จังหวัดชลบุรี

“แสมสาร” เป็นหมู่บ้านชาวประมงของสัตหีบ ชุมชนแห่งนี้มีบริเวณชายฝั่งกับหมู่เกาะเล็ก ๆ ที่นั่นจะมีช่องเล็ก ๆ สำหรับให้เรือเข้ามาเทียบชายฝั่ง เรียกว่า ช่องแสมสาร เป็นที่อยู่อาศัยของปลานานาชนิด จึงเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่น่าสนใจ

หมู่บ้านชาวประมง วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นชุมชน ที่อยู่ติดกับทะเล และเป็นหมู่บ้านชาวประมงของอำเภอสัตหีบ เป็นที่ที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบวิถีชีวิตของชาวประมง/ชาวบ้าน รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตกปลา ตกหมึก ดำน้ำ และการจัดกิจกรรมดำน้ำเชิงอนุรักษ์

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชุมชนช่องแสมสารประดิษฐานบนยอดเขาเจดีย์ ซึ่งชาวประมงฝั่งตะวันออก เลื่อมใสศรัทธา ทุกครั้งที่ออกทะเลมักจะไปนมัสการและขอพร ชาวประมงทุกคนจะกลับมาโดยสวัสดิภาพ มีโชคได้สินทรัพย์จากทะเลเป็นกอบเป็นกำ หลวงพ่อดำ ประดิษฐานในพระวิหารวัดช่องแสมสารเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิสูง ๕ เมตร

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

อุทยานใต้ทะเล เกาะขาม

ห่างออกไปจากฝั่งประมาณ ๙ กม. เกาะขามจะพบแนวปะการังอันอุดมสมบูรณ์กระจายตัวอยู่รอบ ๆ เกาะ บริเวณที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ของปะการังจะอยู่ทางทิศใต้จะเป็นปะการังเขากวาง ปะการังโต๊ะ และปะการังสมอง นอกจากนี้ยังพบปลาทะเลที่สวยงาม ได้แก่ ปลาผีเสื้อ ปลาสลิดหิน ปลาอมไข่ ปลากะรัง และ ปลารวมฝูงอีกด้วย

เกาะแสมสาร

บนเกาะแสมสารมีชายหาดที่สามารถเล่นน้ำและดำน้ำได้ ๒ ชายหาด คือหาดเทียน และหาดลูกลม หาดเทียน คือ หาดซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าเรือ ส่วนหาดลูกลมจะอยู่อีกฝั่งซึ่งต้องนั่งรถไปอีก โดยมีรถรับส่งฟรีระหว่างสองเกาะ หาดลูกลมเป็นชายหาดที่สวยที่สุดของเกาะมีทรายขาวละเอียดและน้ำทะเลสีฟ้าใส มีจุดชมวิวที่สามารถเห็นวิวทะเลในมุมสูงได้อย่างงดงาม

หาดน้ำใส

หาดน้ำใส ตั้งอยู่ในตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นชายหาดที่มีทรายขาวสะอาด และมีน้ำทะเลสีฟ้าใสอีกด้วย หาดแห่งนี้ จะอยู่ภายในเขตความรับผิดชอบของกองทัพเรือ แต่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชม เล่นน้ำ และพักผ่อนได้ ตัวชายหาดจะมีความยาวประมาณ ๖๐๐ เมตร และค่อย ๆ ไล่ระดับความลึกลงไป ทรายค่อนข้างละเอียด ที่สำคัญคือมีบรรยากาศเงียบสงบ และมีต้นสนริมหาดคอยให้ความร่มเงา

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และทะเลไทย

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ก่อตั้งขึ้นโดยกองทัพเรือเพื่อเป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงด้านธรณีวิทยา พฤกษศาสตร์สัตว์ศาสตร์ทางทะเลแห่งแรกในประเทศไทย อันเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่าง ๆ ในประเทศไทย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ แบ่งออกเป็นทั้งหมด ๕ อาคาร ตั้งเรียงรายอยู่เนินเขา โดยมีจุดชมวิวอยู่ที่อาคาร ๕ ซึ่งเป็นไฮไลท์ของการมาชมพิพิธภัณฑ์ฯ สามารถมองเห็นวิวทางทะเลที่สวยงามในมุมสูง ของท้องทะเลสัตหีบ และเกาะชื่อดัง 

กิจกรรมการท่องเที่ยว

นำไหว้พระในอุโบสถ

วัดช่องแสมสาร ไหว้พระในอุโบสถ และลอดโบสถ์พระราหู

ไหว้หลวงพ่อดำ

วิหารหลวงพ่อดำ ไหว้หลวงพ่อดำ บูชาพระบรมสารีริกธาตุ

ข้ามเรือไปเกาะ

เกาะแสมสาร นำเก็บขยะรอบชายฝั่ง และบนเกาะ ทุกวันพุธที่ ๒ ของเดือน และทริปท่องเที่ยววันเสาร์หรืออาทิตย์ดำน้ำดูปะการัง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม