Amata Spring Classic d’Elegance 2021

“Amata Spring Classic d’Elegance 2021”สนามกอล์ฟอมตะสปริงคันทรีคลับ สมาคมรถคลาสสิค (ประเทศไทย) และบางกอกคลาสสิคคาร์ จัดงาน AMATA SPRING Classic d’Elegance ครั้งที่ 2 เป็นการจัดแสดงโชว์ รถยนต์คลาสสิค บนสนามกอล์ฟ ณ สนามกอล์ฟอมตะสปริงคันทรีคลับ จังหวัดชลบุรี กิจกรรมภายในงานจะมีการแสดงรถยนต์คลาสสิคหายาก โดยจะมาจากกลุ่มคนรักรถยนต์คลาสสิคชั้นนำของไทย มีการเล่าถึงประวัติของรถยนต์คลาสสิครุ่นต่างๆ นอกจากนี้ยังมีบู๊ทของผู้ร่วมงาน และมีสินค้าที่ระลึกให้เลือกซื้อ เลือกชมอีกมากมาย โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 26 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 15:00 น. เป็นต้นไป