ร้านอาหาร BARAZAAZ BAZAAZ และกิจกรรมทำผ้าบาติกด้วยบล๊อกไม้ของกลุ่ม Barahom Bazaar (CPOT)

1. ทานอาหารพื้นบ้าน “นาสิอิแดกำปง” เปิบด้วยมือ “นาสิอีแดกําปง” เป็นอาหารพื้นเมืองของชาวจังหวัดปัตตานี นิยมกินกับแกงเหลืองกะทิ ปลาทอด น้ำพริก บูดูและผัก ลวกชนิดต่าง ๆ ที่สามารถหากินได้ง่ายในชุมชน และทางผู้ปะกอบการตองการให้กินบนใบตองแทนการใช้จานถ้วยและเปิบ ด้วยมือแทนการกินด้วยช้อนส้อม เพื่อเพิ่มอรรถรสในการกิน “นาสิอีแดกําปง” จัดราคาเซ็ทตั้งโต๊ะอยู่ที่หัวละ ๙๙ บาท เป็นบุฟเฟต์สามารถเติม กับข้าว ผักลวก ไม้อั้น (ยกเว้นปลาทอด)
2. ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกจากบล็อกไม้ลายเครื่องชามถ้วยโบราณ (CPOT) อาทิ
กระเป๋า ผ้าผืน หน้ากากอนามัย ผ้าพันหัว ฯลฯ แบรน Barahom Bazaar โดยการนําสิ่งที่มีอยู่มาสร้างสรรค์เป็นลวดลายบนงานหัตถกรรม จากที่ทําผ้าบาติกด้วยบล็อคไม้โดยประยุกต์เอามรดกทางประวัติศาสตร์ของชุมชนบาราโหมมาสร้างจุดเด่นในการสืบสานศิลปวัฒธรรมให้ลูกหลานของชุมชนและเผยแพร่แก่สังคม

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม