ศูนย์เครื่องเงินดอยซิลเวอร์ แฟคทอรี่ DOI SILVER FACTORY จังหวัดน่าน

ที่ตั้ง 205 หมู่1, ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ DOI SILVER PREMUIM
๒.ชื่อผู้ประกอบการ นางพิมพร รุ่งรชตะวานิช
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ กระเป๋า ลายนาคา หรือนาคราช
แรงบันดาลใจมาจากสัตว์ที่มีผิวสวยงาม และเป็นสัตว์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เช่นกระเป๋า ลายนาคา หรือนาคราช สำหรับท่านที่บูชาพญานาค เรานำผิวพญานาคมาผลิตเป็นลายกระเป๋าเทคนิคการทำ ตอกลายผิวพญานาคแล้วลงยาให้ได้สีผิวงูใหญ่ อบจนสีแห้งบุด้วยผ้าไหมแท้ เนื้อเงิน ใช้เงินบริสุทธิ์ 100% ผลิตออกมาอยู่98%
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา 08.00น. – 17.00 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 5478 1650

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม