ร้านครามสกล (Kramsakon)

ที่ตั้ง บ้านเลขที่ 212 หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ Kramsakon
๒.ชื่อผู้ประกอบการ นายภณ งามวิทยานนท์
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ เสื้อยืดย้อมคราม
เนื้อผ้าและการเติมนวัตกรรมให้กับผ้าและผลิตภัณฑ์แต่ละตัว
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ กระเป๋า
ลักษณะรูปแบบและลายผ้าที่โดดเด่นและแตกต่าง ผสมกับการเติมนวัตกรรมให้กับผ้า
๓.๓ เอกลักษณ์ลายผ้าที่ไม่ซ้ำใคร มีการออกแบบเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา08.00 น. – 17.00 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
09 2515 9455
๖.ช่องทางออนไลน์
Page : Kramsakon-ครามสกล
Line : @kramsakon1
Email : ppsakuna@hotmail.com
www.Kramsakon.com

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม