ไร่เกษมสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตั้งอยู่ในอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑.ไร่เกษมสุข เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในรูปแบบของ Organic Farm ที่อุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบด้วยต้นไม้และไร่นาเขียวขจี เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการดำรงชีวิต โดยจัดสรรพื้นที่ให้เป็นการเกษตรแบบผสมผสาน มีร้านกาแฟ ร้านอาหารให้นั่งทานในซุ้มไม้ไผ่ เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศ สีเขียวของท้องทุ่ง จิบเครื่องดื่ม ทานอาหาร เดินเล่นบนสะพานไม้
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
07.30-18.00 น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว
ตลอดทุกช่วงเวลา
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 8382 9552
๖.ช่องทางออนไลน์
Face book : ไร่ เกษมสุข Rai Kasemsuk
๗.สิ่งอำนวยความสะดวก ( ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร)

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม