บ้านกนกมณี ขนมเทียนเสวย จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่ตั้ง 165/2 ถนนบรมอาสน์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
๑.ความโดดเด่น/ความสำคัญ
บ้านกนกมณี ขนมเทียนเสวย เป็นร้านของฝากของที่ระลึกที่โดดเด่นของจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่นำตัวบ้านไทยทรงปั้นหยา เรือนเดิมของพระยาอัธยาศัยวิสุทธิ์ ( โชติ กนกมณี ) อดีตเจ้าเมืองอุตรดิตถ์ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 มาจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์อยู่ชั้นบน และทำชั้นล่างเป็นร้านค้าจำหน่ายของฝากของที่ระลึกของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีของฝากที่ขึ้นชื่อของตนเองคือ ขนมเทียนเสวย สูตรชิดดวง กนกมณี ที่นักท่องเที่ยวต้องได้ลิ้มลอง จนกลายเป็นอาหารพื้นถิ่นของกินต้องห้ามพลาดของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ.2564 และเหมาะสำหรับเป็นอาหารว่าง และซื้อเป็นของฝากของจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เป็นอย่างดี
๒.ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ ของกิน ของใช้ เครื่องประดับ หรือตกแต่ง)
ประเภทของกิน ขนมไทย
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เวลา 07.00 น. – เวลา 20.00 น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๕๕๘๓ ๒๘๔๕
๕.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/baankanakamani

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ร้านกุนเชียง จ.สุรินทร์

414/1-6 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
๑. ร้านกุนเชียง 5 ดาว ถือได้ว่าเป็นร้านขายของฝากเจ้าแรกและเก่าแก่ที่สุดในสุรินทร์ โดยเริ่มตั้งแต่สมัย ที่คุณปู่ เป็นผู้แรก ที่มาทำกุนเชียงและเปิดร้านขายผลิตภัณฑ์กุนเชียงและเนื้อสัตว์แปรรูป ในจังหวัดสุรินทร์ ชื่อร้าน โค้วคี่เฮียง ชื่อของคุณปู่เอง แต่ต่อมาคุณ นัทช์ธนากรณ์ เข้ามารับช่วงร้านต่อ ตั้งชื่อร้านใหม่ว่า ร้านสหรส ซึ่งเป็นชื่อที่ติดหูคนสุรินทร์ในสมัยก่อน แต่เนื่องจากคุณพ่อต้องการให้แบรนด์สินค้าเป็นที่รู้จักง่ายต่อการจดจำยิ่งขึ้น จึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นชื่อ กุนเชียง 5 ดาว และใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ร้านผลิตขึ้น ก็ใช้ชื่อ 5 ดาวทั้งหมด
สินค้าของทางร้านจะมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ สูตรเฉพาะของทางร้าน มีรสชาติอร่อย ใช้วัตถุดิบที่คุณภาพดีและสดใหม่เพื่อผู้บริโภค นอกจากนี้ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ต่างจากร้านขายกุนเชียงอื่นๆ ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่มากขึ้นในการซื้อเป็นของฝากหรือเลือกรับประทานเอง สินค้าหลายชนิดทางร้านจะคิดค้นรูปแบบและสูตรเอง จนเรียกได้ว่าสินค้าหลายตัวของที่ร้านมีที่เดียวในประเทศไทย ปณิธานของทางร้านที่ยึดมั่นตลอดมาคือ ความซื่อสัตย์ สุจริต เราจึงตั้งใจทำของที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อย แปลกใหม่ ไม่หลอกลวงผู้บริโภค ซึ่งเป็นสิงที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ และเราจะพยายามพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป
๒. ประเภทของผลิตภัณฑ์
– อาหาร
– ของที่ระลึก
– ผ้าไหม
– งานหัตถกรรม
3. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เวลา 07.00 – 21.00 น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร 0 4451 1775
๕. ช่องทางออนไลน์
LINE ID : @kunchiang5dao
Facebook : www.facebook.com/kunchiang5dao

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

เป่าแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ตั้ง 98/40 หมู่ 7 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
๑. ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว
๒. ชื่อผู้ประกอบการ
นายประพจน์ แย้มพราย
๓. ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ เรือสุพรรณหงษ์
การเป่าแก้วเป็นงานฝีมือโดยไม่ใช้แม่พิมพ์ ผลงานจะเกิดจากฝีมือและจิตใจของผู้ประดิษฐ์ โดยอาศัยใช้รูปแบบจากจินตนาการและศึกษาของจริงตามธรรมชาติ ทั้งนี้ผู้ผลิตต้องมีทักษะความชำนาญความละเอียดอ่อนและความปราณีตเป็นพิเศษ ทำให้ผลงานเป็นที่ต้องการและพึงพอใจของตลาดและลูกค้า เป็นผลิตภัณฑ์เป็นของที่ระลึก ตามเทศกาลและโอกาสต่างๆ
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ ดอกบัว
เป่าแก้วจากฝีมือของผู้ประดิษฐ์มีความปราณีต อ่อนโยน ดอกบัวเหมาะใช้ในโอกาสเป็นของที่ระลึกในเทศกาลประเพณีรับบัว ของชาวบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
๔. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
บริการทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น.
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 2316 9294
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook เป่าแก้วบางพลี

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ร้านเฌอฟ้า จังหวัดสตูล

ที่ตั้ง ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
๑. ร้านตั้งอยูใจกลางเมืองสตูล ตรงข้ามกับโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ เป็นศูนย์รวมของที่ระลึก ของขวัญ แจกันดอกไม้ ของฝากและสินค้าเพื่อสุขภาพครบวงจร ในทุกๆ เทศการและโอกาสสำคัญต่างๆ บริการเป็นกันเอง
๒. ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ ของกิน ของใช้ เครื่องประดับ หรือตกแต่ง) ของที่ระลึก ของขวัญ แจกันดอกไม้ ของฝาก และสิ้นค้าเพื่อสุขภาพครบวงจร
3. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา๐๘.๐๐ – ๒๐.๓๐ น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๑๕๔๒ ๓๙๔๘/09 1849 8834
๕. ช่องทางออนไลน์ Email Cher.fah1@gmail.com ,Line.ID CHER-FAH

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ร้านก้านกล้วย จังหวัดพิษณุโลก

ที่ตั้ง ชั้น ๑ ร้านสเต็กปีนัง 691/99 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
๑. ร้านก้านกล้วย Khankluay (Thai Premium Products) เป็นร้านที่จำหน่ายของฝาก ของที่ระลึก ของขวัญ ของชำร่วย ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของฝากต่างๆในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง โดยคัดสรรแต่ของมียี่ห้อ มีคุณภาพ แพ๊คเกจทันสมัยและสวยงาม เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเป็นของฝาก และของที่ระลึก
๒.ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ ของกิน ของใช้ เครื่องประดับ หรือตกแต่ง)
จำหน่ายสินค้าขนมของฝาก สินค้า OTOP ของจังหวัดพิษณุโลก ผลิตภัณฑ์แปรรูปประเภทกล้วย มะม่วง มะขาม มะยม สับปะรด น้ำพริก น้ำตาลสด ข้าว ผลิตภัณฑ์ผ้า ผลิตภัณฑ์กระเป๋า และอื่นๆอีกมากมาย
๓.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิดเวลา ๑๑.๓๐ น. – ๒๑.๐๐ น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
06 2632 2965
๕.ช่องทางออนไลน์
Facebook : ก้านกล้วย พิษณุโลก Khan Kluay – Thai Premium Products

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

กลุ่มทอผ้าซาโอริ จังหวัดพังงา

ที่ตั้ง ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ซาโอริ
๒.ชื่อผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าซาโอริ
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้าซาโอริ
กระเป๋าสะพายจากผ้าซาโอริโดยวัสดุเส้นใย และการย้อมสีธรรมชาติ โดยตัดเย็บเป็นกระเป๋าสะพายที่มีประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลาย เหมาะแก่การพกพาไปทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างเอนกประสงค์
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึก
รายละเอียดความโดดเด่น สั้นๆ ผลิตภัณฑ์จากผ้าซาโอริโดยวัสดุเส้นใย และการย้อมสีธรรมชาติ
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
จันทร์ – เสาร์ 09:00 – 16:30 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
09 5034 5772
๖.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/สินค้าศูนย์ทอผ้าsaori-ตะกั่วป่า-230503937503991

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

อภัยชอบ (abhaishop) จ.ปราจีนบุรี

๑. เป็นร้านขายผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรไทย เครื่องสำอางจากสมุนไพรไทย อาหารเสริมต่างๆ ของโรงพยาบาลอภัยภูเบศร โดยวัตถุดิบพืชสมุนไพรของอภัยภูเบศรได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์จากสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Movement; IFOAM) และได้ให้คำนิยามของเกษตรอินทรีย์ไว้ว่า”ระบบการเกษตรที่ผลิตอาหารและเส้นใย ด้วยความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจโดยเน้นที่การปรับปรุงบำรุงดิน การเคารพต่อศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว์และนิเวศน์การเกษตร
๒. ประเภทของผลิตภัณฑ์
ยาสมุนไพร
3. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิดตลอด 24 ชั่วโมง
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
09 2283 6026
๕. ช่องทางออนไลน์
https://www.abhaishop.com/th/store/about

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านเจริญสุข

ที่อยู่ บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 1 ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
1. เป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภายใต้แบรนด์ ผ้าภูอัคนี อันเป็นผ้าย้อมดินจากภูเขาไฟ ซึ่งเป็น 1 ใน 6 ลูก ของภูเขาไฟในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนางสำรวย ศรีมะเรือง ปราชญ์ชุมชนได้คิดค้น นำภูมิปัญญาการย้อมผ้ามาพัฒนา โดยร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน จนกลายเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดบุรีรัมย์ นอกจากนี้ยังได้นำมาแปรรูปเป็นผ้าพันคอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป และของที่ระลึกไว้จำหน่าย
2. ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ ของกิน ของใช้ เครื่องประดับ หรือตกแต่ง) ของใช้
3. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เวลา 08.00 – 17.00 น. ทุกวัน
4. นางสำรวย ศรีมะเรือง 09 7007 4244
5. ช่องทางออนไลน์ : Facebook ผ้าภูอัคนี ของดีบุรีรัมย์

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ไร่คุณเตือนใจ

๑. ไร่คุณเตือนใจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ปลูกแตงโมไร้เมล็ด,เมล่อน,สวนกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้า ในไร่มีร้านอาหาร ร้าน สเต็ก,ร้านก๋วยเตี๋ยว,ร้านกาแฟริมแม่น้ำโขงชมทัศนียภาพริมฝั่งแม่น้ำโขงที่สวยงาม,ขนมเค้ก,ของฝากของที่ระลึก
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
09.00 – 17.00 น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ตลอดปี เน้นช่วงฤดูหนาว เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
09 5640 6638
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook.com @RaiKuntuanjai.ฟาร์ม
๗.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ /จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

พระธาตุประสิทธิ์ จังหวัดนครพนม

ตำบล นาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม และศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้าน
๑. พระธาตุประสิทธิ์ เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี ประดิษฐาน ณ วัดธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้า เดิมชื่อวัดธาตุ เนื่องจากเจดีย์เก่าแก่ที่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างมาในสมัยใด โดยมีลักษณะคล้ายองค์พระธาตุพนม รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส สร้างเสร็จในปีพ.ศ.2506 ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุรวม 14 พระองค์ และดินจากสังเวชนียสถาน 4 แห่ง อานิสงส์ของผู้มากราบสักการะขอพรส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการงาน ก้าวหน้าสมประสงค์ และในบริเวณวัดยังมีศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้าน ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ สาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เช่น ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมลายมุก ผ้าฝ้าย สามารถเลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกได้
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
พระมหาสมัคร วรปุณฺโณ 08 9423 0373
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้า
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก /ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม