ชม ชิม ช๊อปผลิตภัณฑ์ชุมชน และชิมน้ำชา ณ อาคารบลูเฮาร์ จังหวัดกระบี่

ที่ตั้ง ๒๐๘ หมู่ ๓ ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๑๐
๑.อาคารชิโนโปรตุกีส ช่างประณีตงดงามมีความหมาย สื่อความคิดเล่าขานผ่านลวดลาย ปรากฏกาย ชื่อบลูเฮ้าส์ได้เล่าความ ได้เรียนรู้เรื่องราวชาวบาบ๋า จากฮกเกี้ยนล่องมาเมืองสยาม ถึงแหลมสัก พักดูพอรู้ความ ว่าเขตคามถิ่นนี้เหมาะดีจริง ตัดสินใจตั้งหลักปักถิ่นฐาน แลสร้างบ้านผสานผสมน่าชมยิ่ง ทั้งเสื้อผ้าอาหารตระการจริง ชุดผู้หญิงย่าหยาโสภาพรรณ ฯ บลูเฮ้าส์ และบ้านบาบ๋าโบราณที่มีอายุกว่า 100 ปี เป็นสถาปัตยกรรมที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างจีนและยุโรป ที่มีความสวยงาม ลงตัว เรียกกันว่าเป็นสไตล์ “ชิโน-โปรตุกีส” หรือ”ชิโน-ยูโรเปี้ยน” สื่อถึงอัตลักษณ์ของชาวไทยเชื้อสายจีน ที่เรียกกันว่า ชาวบาบ๋าย่าหยา ณ ปลายสุดของแหลมสัก ที่นี่ยังมีชุดบาบ๋าย่าหยาไว้บริการให้เช่าถ่ายรูปกับอาคารชิโน-โปรตุกีส หรือถ่ายกับวิวหลักล้านที่ปลายแหลม เพื่อเก็บภาพความทรงจำไม่รู้ลืม บ้านบาบ๋าโบราณเป็นบ้านของชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่หน้าตลาดแหลมสัก ซึ่งเป็นจุดที่บรรพบุรุษของชาวบาบ๋าที่อพยพมาจากมณฑลฮกเกี้ยนประเทศจีนมาตั้งรกรากที่นี่ เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๐๘.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๗๕๖๘ ๕๑๑๑
๕.ช่องทางออนไลน์ –
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ศูนย์ บริการนักท่อง เที่ยว/ร้าอา หาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ท่าปอมคลองสองน้ำ จังหวัดกระบี่

ที่ตั้ง ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
๑.คลองท่าปอม เป็นลำธารสายสั้นๆ ยาวประมาณ 5 กิโลเมตร กำเนิดจากแอ่งน้ำผุดบนเขาช่องพระแก้ว ไหลผ่านสระน้ำกลางป่าก่อนที่ไหลลงสู่ทะเลอันดามัน โดยคลองท่าปอมอยู่บริเวณรอยต่อของน้ำจืดกับน้ำเค็มพอดี ยามน้ำทะเลหนุนสูง น้ำในคลองที่จืดสนิทจะกลายเป็นน้ำกร่อย ครั้นพอน้ำลง น้ำจืดจากป่าต้นน้ำก็จะดันน้ำทะเลออกหมด ทำให้พื้นที่ธารน้ำท่าปอมเป็นป่าพรุ ที่มีลักษณะพิเศษคือ มีน้ำเค็มและน้ำจืดไหลมาบรรจบกัน มีพื้นที่ราว 300 ไร่ กลายเป็นระบบนิเวศเล็กๆ อันชวนพิศวง เพราะนอกจากจะเป็นรอยต่อ 2 น้ำแล้ว ยังทำให้เกิดจุดบรรจบของ 3 ป่าอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน มีป่าโกงกาง พังกาหัวสุม ไม้พืชป่าชายเลน อยู่ร่วมกับชมพู่น้ำ ไม้ป่าพรุอย่างกลมกลืน โดยมีหลาวชะโอน ไม้ป่าดิบชื้น
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน) ทั้งปี
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ
ชาวไทย : ผู้ใหญ่ ๑๐ บาท เด็ก ๕ บาท
ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ ๕๐ บาท
เด็ก ๓๐ บาท
เช่าเรือแคนู ชั่วโมงละ ๑๐๐ บาท
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
มีทางเดินชมธรรมชาติและพายเรือคายัคชมทิวทัศน์สวยงาม
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม ๐ ๗๕๖๙ ๔๑๖๕

ธารคีรี (สวนน้ำกำนัน) จังหวัดกระบี่

ที่ตั้ง บ้านในสระ ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
๑. มีจุดลงเล่นน้ำ มุมถ่ายรูป ร้านกาแฟ และสวนดอกไม้ เหมาะสำหรับคนรักธรรมชาติ รักการถ่ายรูป และยังมีเรือแคนูให้พายเล่นในระยะทางสั้นๆอีกด้วย สามารถพายไปกลับ ชมธรรมชาติ บรรยากาศร่มรื่น น้ำใสเย็นสบายๆ
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
เดือน พฤศจิกายน – เดือน เมษายน
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ค่าเข้าชม คนละ ๒๐ บาท/เช่าเรือแคนู ลำละ ๒๐๐ บาท)
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
ถ่ายรูป พายเรือแคนูชมธรรมชาติ
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 08 6275 5910
๗.ช่องทางออนไลน์
Facebook ธารคีรีสวนน้ำกำนัน
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่

ชุมชนฯ ที่นำทุนทางวัฒนธรรมของความงดงามของศาสนสถาน ความงดงามทางธรรมชาติ ประเพณี วิถีชีวิต วีถีพอเพียง ผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญา มาเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือน และสร้างรายได้จากสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ให้ชุมชนคุณธรรมอยู่ดีมีสุข

พระมหาธาตุเจดีย์ของวัดมหาธาตุวชิรมงคล ได้รับอิทธิพลมาจาก มหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในเมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย สถานที่ดึงดูดให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศแวะเวียนเดินทางมาชื่นชมกันอย่างไม่ขาดสาย 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดมหาธาตุวชิรมงคล วัดมหาธาตุวชิรมงคล หรือชื่อเดิมวัดบางโทง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๓ ตำบลบางโทง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๓ จนมีฐานะเป็นวัดที่มั่นคงและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ได้รับการพัฒนา   อีกครั้ง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ หลังจากที่พระวิสิฐพัฒนวิธาน (พิศาล ปุรินทโก) เดินทางมาพำนักอยู่ที่วัดแห่งนี้ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔5 พระพรหมวรญาณ กรรมการมหาเถระสมาคม       วัดยานนาวา ได้เดินทางมาเยี่ยมวัดบางโทงเพื่อจะจัดสร้าง     พุทธสถานและพระมหาเจดีย์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชอิสริยยศในสมัยนั้น

ตลาดบางโทง หรือ ตลาดใต้ต้นปาล์ม ที่ตั้ง หมู่ที่ ๓ บ้านบางโทง (บริเวณหน้าวัดมหาธาตุวชิรมงคล) เป็นตลาดวัฒนธรรม เปิดบริการในวันเสาร์วันอาทิตย์ และวันหยุด       นักขัตฤกษ์ เป็นตลาดชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน สินค้าที่วางจำหน่าย ได้แก่ สินค้าหัตถกรรม อาหารพื้นถิ่น พืชผักผลไม้ปลอดสารพิษ ฯลฯ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนเจ้าเตก ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑ บ้านปากลาว นอกจากการเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่แล้ว ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ เช่น วิวท้องนา บ่อบัวปลูก และยังมีจุดถ่ายภาพต่าง ๆ มีเครื่องดื่ม อาหารจำหน่าย รวมไปถึง เครื่องจักสาน ของที่ระลึก ผักปลอดสารพิษ และไม้ประดับนานาชนิด จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว เรียกได้ว่ามาที่เดียวแต่ครบทั้ง แชะ ชิม   ช้อป

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ศิลปะการแสดงมโนราห์ โรงเรียนบ้านบางเจริญ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ในชุมชนคุณธรรมฯ มีการส่งเสริมและการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงมโนราห์ โดยมีปราชญ์ชาวบ้านที่มี  ความสามารถ ด้านการแสดงมโนราห์ คือ นายเงี้ยน ศิลป์สุวรรณ (มโนราห์เงี้ยน) เป็นผู้สอนการแสดงมโนราห์ให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมบ้านเกาะกลาง จังหวัดกระบี่

ชุมชนบ้านเกาะกลาง ตั้งอยู่บนเกาะเล็ก ๆ ทางฝั่งซ้ายกลางแม่น้ำกระบี่ ห่างจากตัวเมืองกระบี่ ทางทิศตะวันออก ประมาณ ๓๐๐ เมตร ทิศใต้ติดอยู่ปากอ่าว ส่วนทิศตะวันตกติดอยู่เขตตำบลเหนือคลอง ซึ่งมีลำคลองไม้ไผ่และลำคลองเขม้าเป็นเส้นแบ่งเขตแดน โดยด้านทิศเหนือเท่านั้นที่ไม่มีลำคลองและติดอยู่เขตตำบลกระบี่น้อย ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม (๙๙%)  

ชุมชนบ้านเกาะกลางเป็นเกาะเล็ก ๆ กลางแม่น้ำกระบี่ห้อมล้อมด้วยป่าชายเลนที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ทิวทัศน์อันงดงามของแม่น้ำกระบี่ รวมไปถึงความโดดเด่นของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับความเป็นมิตรของผู้คนในชุมชนบ้านเกาะกลางทำในแบบฉบับ Museum Federer ตามคำขวัญ “ชมวิถีชาวมุสลิม  ชวนชิมอาหารทะเล  มนต์เสน่ห์เรือหัวโทง ชมอุโมงค์ป่าโกงกาง    ยลเส้นทางวิถีวัฒนธรรม  ชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

ถ้ำเขาขนาบน้ำ เขาขนาบน้ำมีการพบเจอเศษภาชนะดินเผา ภาพเขียนสีโบราณตามเพิงผาและในถ้ำ พบร่องรอยหลักฐานเศษภาชนะดินเผาประเภทหม้อสามขา โครงกระดูกมนุษย์โบราณ ฯลฯ แสดงให้เห็นถึงเคยเป็นที่พักอาศัยของมนุษย์มาหลายยุคสมัยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงยุคประวัติศาสตร์ ต่อเนื่องสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 และเคยเป็นฐานที่ตั้งของทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

แหล่งเรียนรู้เรือหัวโทงจำลอง แหล่งเรียนรู้เรือหัวโทงจำลองเป็นแหล่งประดิษฐ์เรือจำลอง จากเรือหัวโทงจริงที่ชาวบ้านและชาวประมงในพื้นที่ใช้เป็นพาหนะในการทำประมงชายฝั่ง  และใช้เป็นยานพาหนะโดยสาร  

ตลาดคลองวาน แหล่งรวบรวมผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านเกาะกลางและชุมชนข้างเคียงมาไว้ด้วยกัน นักท่องเที่ยวสามารถทำผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นฝีมือของตนเอง และซื้อเป็นของฝาก ของที่ระลึกกลับบ้านได้

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

อุโมงค์ป่าโกงกาง นั่งเรือชมธรรมชาติ ผ่านอุโมงค์ป่าโกงกาง ชมระบบนิเวศป่าชายเลน สัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่า

เขาขนาบน้ำ เขาขนาบน้ำ สัญลักษณ์ของเมืองกระบี่เป็นภูเขาหินปูนสองลูก สูงประมาณ 100 เมตร โดดเด่นขนาบลำแม่น้ำของกระบี่ 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มชาวนาข้าวสังข์หยด แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มชาวนาข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ปลูกข้าวปลอดสารพิษที่มีคุณค่าทางอาหารสูง เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่  

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ปั่นจักรยาน/นั่งรถรอบเกาะ เกาะกลาง ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ปั่นจักรยาน/นั่งรถรอบเกาะกลางผ่านหมู่ ๑ หมู่ ๒ และ หมู่ ๓ ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ชมวิถีธรรมชาติ วิถีชาวบ้านที่เรียบง่าย

สีข้าวแบบโบราณ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงข้าวสังข์หยดอินทรีย์  นักท่องเที่ยวสามารถสีข้าวด้วยครก ซึ่งเป็นวิธีแบบโบราณ

ทำผลิตภัณฑ์จากไม้ แหล่งเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว  นักท่องเที่ยวสามารถทำพวงกุญแจกะลามะพร้าว หรือผลิตภัณฑ์จากไม้อื่น ๆ ได้

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม