วัชรี จังหวัดระนอง

ที่ตั้ง ๕๕ หมู่ที่ ๑ ตำบล หงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
๑.ร้านวัชรีของฝาก นอกจากมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่โดดเด่นแล้ว ยังมีสินค้าจากกลุ่มแม่บ้าน สินค้าจากเกษตรกร สินค้าวิสาหกิจชุมชน วางจำหน่ายภายในร้านหลายชนิด ใครไปใครมาหาซื้อของฝากเมืองระนองได้จากทุกแหล่ง ไม่ต้องไปซื้อหลายแห่ง
ของฝากภายในร้าน
๒.ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ ของกิน ของใช้ เครื่องประดับ หรือตกแต่ง)
๑. อาหารทะเลแปรรูป ได้แก่ ปลาอินทรีย์เค็ม ปลาหมึกแห้ง กุ้งแห้ง กุ้งเสียบอบแห้ง กุ้งเคยอบแห้ง ปลาจิ้งจั้งแห้ง
๒. เมล็ดกาหยูอบเกลือ/อบเนย/อบคาราเมล เมล็ดกาหยูคั่วธรรมชาติ
๓. กะปิกุ้ง
๔. ขนมพื้นถิ่น
๕. ผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ เช่น เสื้อ กางเกง กระโปรง ผ้าถุงสำเร็จ หมวก ผ้าชิ้น ฯลฯ
๖. น้ำปริกแห้งปรุงรส
๗. กาแฟสดและเครื่องดื่มอื่น ๆ
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิดทุกวัน เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๗๗๘๑ ๐๓๒๓
๕.ช่องทางออนไลน์ Facebook ร้านวัชรี ของฝากเมืองระนอง

ผ้ามัดย้อมจากไม้โกงกาง จังหวัดระนอง

ที่ตั้ง ๖๒/17 หมู่ ๑ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ”บ้านภูหญ้า”
๒.ชื่อผู้ประกอบการ นางสุริยา ทิพย์บุญทอง
(ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านหงาว)
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ “ผ้ามัดย้อมจากไม้โกงกาง”
เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าที่ทำจากสีธรรมชาติ ได้ลวดลายตามต้องการ ได้แก่ กระเป๋า หมวก เสื้อ ผ้าคลุมไหล่
๔. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
นางสุรียา ทิพย์บุญทอง 0950363597
นายสมหมาย ทิพย์บุญทอง 0993051011
๖. ช่องทางออนไลน์
เฟสบุ๊ค @บ้านภูหญ้า

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ร้านโรตีนิสรา จังหวัดระนอง

ที่ตั้ง ๑๐๒/๑๐ ตำบาลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
๑.โรตีนิสรา เป็นร้านโรตีดั้งเดิมที่บ้านหงาว โรตีเป็นทั้งที่ไม่ใช่ของหวาน และโรตีที่เป็นของหวาน ของคาวก็ได้ เนื้อแป้งโรตีนุ่มอร่อย หอมแป้งกรุบๆ หนึบๆ ได้วัฒนธรรมการกินโรตีดีมาก เป็นร้านอาหารเช้าของคนหงาว และใกล้เคียง รวมทั้งนักท่องเที่ยว และยังมีโรตีสำเร็จรูปจำหน่าย ซื้อไปทอดที่เองที่บ้านได้อีกด้วย
๒.เมนูเด่น/เมนูแนะนำ โรตีธรรมดา (ธรรมดา 5แผ่น แกงกะหรี่ไก่ 1)ชุดละ 100
โรตีใส่ไข่ 15
โรตีพิซซ่า 40
โรตีแฮมชีส 40
โรตีไส้กรอกชีส 40
โรตีมะพร้าวอ่อน 50
โรตีกรอบทูน่า 50
3. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิด 08.00 – 13.00 น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร 08 6574 4324 , 083 388 4432
๕. ช่องทางออนไลน์
เฟสบุ๊ค : โรตีนิสรา @rotinissara

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดบ้านหงาว จังหวัดระนอง

หมู่ ๑ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
๑.วัดบ้านหงาว มีสถานที่สำคัญที่ผู้มาท่องเที่ยวต้องเข้าชม เข้าสักการะ ได้แก่
สักการะ “หลวงพ่อดีบุก” ในอุโบสถวัดบ้านหงาวสักการระ “หลวงพ่อดีบุก”หรือ “พระประธานในอุโบสถ” เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นใหม่ในอุโบสถ ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ใช้แร่ดีบุกซึ่งเป็นโลหะธาตุหล่อองค์พระพุทธรูป อันมีนัยแห่งความดี หมายถึง “ความ “ดี” ที่ “บุก” เอาชนะความชั่ว” หรือ “ดี บุก ชั่ว” ตำบลหงาว จังหวัดระนองเป็นแหล่งแร่ดีบุกที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่ง จนได้ชื่อว่า “เมืองแร่นอง”และต่อมาเพี้ยนกร่อนคำมาเป็น“ระนอง” การสร้างพระประธานในอุโบสถด้วยดีบุกทำให้คนรุ่นใหม่รู้จักแร่ดีบุก องค์พระประธานที่หล่อด้วยแร่ดีบุกขึ้นนี้มีชื่อสามัญว่า “หลวงพ่อดีบุก” ส่วนชื่อที่เป็นทางการคือ “พระติปุกะพุทธมหาศากยมุนีศรีระณังค์” เป็นพระพุทธรูปดีบุกองค์ใหญ่และเป็นสิริมงคลและศักดิ์ศรีของเมืองระนอง”
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดจำหน่ายทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ – ๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
นายธรณิช อิ้วตกส้าน กำนันตำบลหงาว 08 5789 4080
๕.ช่องทางออนไลน์ เพจ: วัดบ้านหงาว/
๖.สิ่งอำนวยความสะดวกห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

อุทยานวังมัจฉา จังหวัดระนอง

ที่ตั้ง วัดปทุมธาราราม หมู่ 3 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
๑.อุทยานวังมัจฉาเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำอำเภอกะเปอร์ ซึ่งมีปลาน้ำจืดมากมาย ได้แก่ ปลาสวาย ปลาตะเพียน ปลาแรด และปลานิล อาศัยอยู่จำนวนมากและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมาให้อาหารปลาและพักผ่อนบรรยากาศร่มรื่น สงบ “อุทยานวังมัจฉา”เป็นที่เที่ยวใหม่ที่บรรยากาศร่มรื่น เย็นสบายวังมัจฉาแห่งนี้มีบริการพานักท่องเที่ยวพายเรือคายักล่องตามลำคลองบางปรุอันใสแจ๋ว เห็นถึงพื้นด้านล่าง ระหว่างทางบางช่วงจะผ่านเกาะแก่งเล็ก ๆ ได้อารมณ์ผจญภัยหน่อย ๆ และมีบริเวณที่ชาวบ้านพยายามปลูกต้น “พลับพลึงธาร” พืชพื้นถิ่นของ จ.ระนอง ที่จะขึ้นเฉพาะในที่ที่น้ำใสสะอาดและน้ำไหลเวียนเท่านั้น
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 0๗.00 – ๑๘.00 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว ตลอดทั้งปี เดือนตุลาคม – มกราคม พายเรือชมดอกพลับพลึงธารได้
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ 300.-บาท
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
– ปั่นจักยานน้ำให้อาหารปลา
– พายเรือคายัค
– ล่องเรือชมพลับพลึงธาร
– ล่องแก่งคลองกะเปอร์
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 08 8180 9188 (ลุงน้อย)
๗.ช่องทางออนไลน์ กะเปอร์ แปดหนึ่ง
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก /ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว /ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

จุดชมวิวภูหงาวดาวดึงส์ จังหวัดระนอง

ที่ตั้ง วัดบ้านหงาว หมู่ ๑ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
๑.ภูหงาวดาวดึงส์ มีบันไดขึ้นยอดภูหงาว จำนวน ๓๔๓ ขั้น บนยอดเขามีจุดชมวิวที่สวยงามมาก โดยเฉพาะตอนเช้าเวลา 06.00 น. และตอนเย็นเวลา 17.00 น. จะมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้น – ตก และเห็นท้องฟ้าสวยงามมาก มองเห็นทิวทัศน์ของวัดบ้านหงาว และชุมชนอย่างชัดเจน และยังเป็นสถานที่ในการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ ทุกวัน
– เช้า เวลา 05.30 – 07.00 น.
– เย็น เวลา 16.30 – 19.00 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว ตลอดทั้งปี (ช่วงพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ )
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ 300.-บาท
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
– เดินออกกำลังกาย /ชมวิว ทิวทัศน์ /ดูพระอาทิตย์ขึ้น – ตก /ไหว้พระ /นั่งสมาธิ
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
ประธานชุมชนคุณธรรมวัดบ้านหงาว นายธรณิช อิ้วตกส้าน
โทร 08 5789 4080
๗.ช่องทางออนไลน์
– เพจ : วัดบ้านหงาว
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ /ที่จอดรถ /ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว /ร้านอาหาร หมายเหตุ เข้าห้องน้ำ ณ วัดบ้านหงาว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

บ่อน้ำร้อนรักษะวาริน จังหวัดระนอง

ที่ตั้ง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
๑.บ่อน้ำร้อนรักษะวาริน คือ อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของจังหวัดระนอง โดยบ่อน้ำร้อนรักษะวาริน นั้นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ บ่อน้ำร้อนรักษะวาริน ตั้งอยู่ห่างจากเทศบาลเมืองระนอง ไปตามทางหลวงหมายเลข 4005 ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปทางทิศตะวันออก 2 กิโลเมตร ในปี พ.ศ.2433 พระบาทสมเด็จพระเจ้าจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสเมืองระนอง ได้พระราชทานชื่อถนนที่จะไปยังบ่อน้ำร้อนว่า “ถนนชลระอุ” บ่อน้ำร้อนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี้มีอยู่ 3 บ่อ คือ บ่อพ่อ บ่อแม่และบ่อลูกสาว
นอกจากนี้ ใกล้ ๆ กับบ่อน้ำร้อนยังมีสวนสาธารณะ “รักษะวาริน” หมายความว่า น้ำที่ใช้รักษาโรคได้ อันเป็นนามที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้พระราชทานไว้ เมื่อคราวเสด็จเยือนระนอง พ.ศ.2510 น้ำจากบ่อน้ำร้อนถือเป็นน้ำบริสุทธิ์ จึงเป็นแหล่งหนึ่งที่นำไปผ่านพิธีพุทธาภิเษก ทำน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้เป็นน้ำพระพุทธมนต์ในคราวพระราชพิธีฉลองพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในสวนสาธารณะมีการตกแต่งอย่างสวยงาม รวมทั้งบริการร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก มุมเก๋ๆ สำหรับถ่ายรูปให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลิน
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ เวลา 09.30 – 20.00 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน) มกราคม – ธันวาคม เที่ยวได้ทั้งปี
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๕.ช่องทางออนไลน์ https://www.ranongcities.com/travel/travel_top/detail/8
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

กลุ่มหัตศิลป์ดิ้นโบราณ (ร้าน ณัฏฐปิยะ) จังหวัดระนอง

ที่ตั้ง 15/84 ซอย 15 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
๑.ชื่อผู้ประกอบการ นายปิยะณัฏฐ์ อิสระสงคราม (ชุมชนคุณธรรมบ้านริ้น)
๒.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๒.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ “เข็มกลัดหงส์จากดิ้นโบราณ”
เป็นงานหัตถศิลป์เพียงหนึ่งเดียวของกลุ่มชาติพันธ์บาบ๋าที่มีการนำดิ้นโปร่งมาพันสร้างสรรค์ให้เป็นงานศิลปะที่ทรงคุณค่า ที่เสี่ยงต่อการสูญหาย ชิ้นงานนี้ทำจากดิ้นโปร่งเกรดเอ จึงไม่หมองคล้ำง่ายใช้กรรมวิธีแบบดั้งเดิม ตกแต่งประดับด้วยคริสตัล เพิ่มความแวววาว ทำให้ชั้นงานดูหรูหรามากยิ่งขึ้น ได้ออกแบบผสมผสานกับรูปแบบเครื่องประดับโบราณของชาวบาบ๋า ในอดีตออกแบบดีไซน์สร้างสรรค์เป็นเข็มกลัดติดเสื้อรูปหงส์ สร้างสรรค์กรรมวิธีแบบภูมิปัญญาดั้งเดิม ศิลปะการพันดิ้นโปร่งนำมาออกแบบเครื่องประดับที่ใช้ในปัจจุบัน
๒.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ “ชุดสร้อยคอดอกโกมาซุม ไข่มุกแท้”
ได้พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เข็มกลัดหงส์ จากตังหงส์เป็น เข็มกลัดหางหงส์ ประดับมุขแท้ และนำดิ้นโปร่งมาพันเป็นชุดห้อยคอ ดอกโกมาซุมพร้อมต่างหู เพื่อการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น
๒.๓ ชื่อผลิตภัณฑ์ “ชุดต่างหูดอกโกมาซุม”
พัฒนาต่อยอดเป็นชุดคู่กับสร้อยคอดอกโกมาซุม ให้เป็นชุดเดียวกันเวลาประดับออกงาน
๓. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ๐๙.๐๐น. – ๑๖.๐๐ น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม โทร 06 6162 6639
๕. ช่องทางออนไลน์ เฟสบุ๊ค หัตถศิลป์ดิ้นโบราณระนอง ปิยณัฏฐ์ จุ๊บ อิสสระสงคราม
เพจ : เครื่องประดับเปอรานากัน – บาบ๋า ย่าหยา
e-mail nattapiya_15@hotmail.com

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

บ้านร้อยปีเทียนสือ จังหวัดระนอง

ตั้งอยู่ เลขที่ ๗ ถนนดับคดี ตรงข้ามศาลจังหวัด ใกล้ชุมชนตลาดใหม่ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ตรงข้ามศาลจังหวัด ใกล้ชุมชนตลาดใหม่ – เสาแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
๑.สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่าหนึ่งร้อยปีนับถึงปัจจุบัน แต่เดิมเรื่องราวต่าง ๆ เป็นที่รับรู้และภูมิใจเพียงในครอบครัว หากแต่ปัจจุบันเรื่องราวต่าง ๆ พร้อมที่จะเผยแพร่สู่ผู้มาเยี่ยมเยือน ทุกท่านได้ร่วมนึกถึงภาพความหลังและหวังเพียงเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจให้ผู้มาเยี่ยมเยือนทุกท่านได้กลับไปร่วมค้นหาและบันทึกเรื่องราว ความเป็นมาของบรรพบุรุษของตนเอง“เทียนสือ” เป็นชายชาวจีนแผ่นดินใหญ่ เกิดในยุคปลายราชวงศ์ ชิง (หรือ ราชวงศ์ แมนจู ปกครองประเทศจีนในช่วงปี ค.ศ. ๑๖๖๔-๑๙๑๒) ตามหลักฐานที่ปรากฏของป้ายวิญญาณและสุสานรวมไปถึงคำบอกเล่าจากญาติผู้ใหญ่ นายเทียนสือ ได้เดินทางอพยพมายังสยามเมื่อราวร้อยกว่าปีก่อน และมีโอกาสได้รับตำแหน่ง เป็นผู้ช่วยของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ข้าราชการชาวสยาม บุตรคนสุดท้องของ พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอ ซูเจียง) ต้นตระกูล ณ ระนอง
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดจำหน่ายทุกวัน ตั้งแต่เวลา 0๙.00 น. – ๑๖.00 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
นายศุภพร พงษ์ชัย พรพงษ์ เจ้าของบ้าน 08 1088 2629
นางสุรีย์ พรพงศ์ 08 9728 9672
๕.ช่องทางออนไลน์ เพจ: บ้านร้อยปีเทียนสือ
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ร้านฮั่นหยกหย่วน ซาลาเปาทับหลี จังหวัดระนอง

ที่ตั้ง บ้านทับหลี ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
๑.นายหยกหย่วน งั่นบุญศรี (เดิมแซ่งฮั่น) เป็นชาวจีนฮกเกี้ยน ได้เดินทางจากเมืองจีนมาขึ้นบกที่ยานนาวา เดินทางต่อมาที่ชุมพร และต่อมาได้เดินทางมาอาศัยอยู่ที่บ้านทับหลี ประกอบอาชีพ เปิดร้านขายยา และรักษาคนทั่วไป ต่อมาญาติที่มารักษากับ นายหยกหย่วน ได้ถ่ายทอดการทำทำซาลาเปา ซึ่งไปเรียนรู้จากญาติอีกทีหนึ่ง นายหยกหย่วน จึงมีอาชีพเสริมเปิดร้านกาแฟเล็กๆ และขายซาลาเปา แรกเริ่มทีทำซาลาเปาใส้หมู ต่อมามีใส้ครีมเพิ่มขึ้นมา เมื่อมีอายุมากขึ้น ลูกชายคือนายอุ่ยกว้าง และภรรยาคือ นางศิริลักษณ์ งั่นบุญศรี รับช่วงต่อ และปัจจุบันนางสาวนิตยา งั่นบุญศรี หลานสาว ได้สืบทอดกิจการต่อมาจนถึงปัจจุบัน
ร้านฮั่นหยกหยวน นับว่าเป็นภูมิปัญญาของบ้านทับหลี ที่ได้สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นระยะเวลากว่า ๑๐๕ปี ซาลาเปาทับหลีเป็นที่รู้จักแพร่หลายเมื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง ได้มาทำข่าวและเผยแพร่ทางโทรทัศน์ มีรายการดังหลายรายการมาถ่ายทำ อาทิ แม่ช้อยนางรำ เปิบพิสดาร ครัวคุณ๋อย
2.เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
2.1 ซาลาเปาใส้หมูสับ ใส้หวาน
2.2 ขนมจีบใส้หมู ใส้กุ้ง
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เวลา 06.30 น. – 11.30 น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
พี่นิตยา 08 1891 1900
๕.ช่องทางออนไลน์ เฟสบุ๊ค ร้านฮั่นหยกหยวน ซาลาเปาทับหลีเจ้าแรก

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม