ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัดศรีฐานปิยาราม จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ตั้ง เลขที่ ๑๕๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๒๐
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ –
๒.ชื่อผู้ประกอบการ พระครูปริยัติพัชรกิจ เจ้าอาวาส วัดศรีฐานปิยาราม
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่าน
เป็นผลิตภัณฑ์ผ้านุ่ง สำหรับสุภาพสตรี โดยเฉพาะชาวไทหล่ม มีลักษณะสามส่วน คือ หัวซิ่น ตัวซิ่น ตีนซิ่น เป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) เหรียญทอง ประจำปี ๒๕๕๙
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ กระเป๋าถือ จากผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่าน
รายละเอียดความโดดเด่น เป็นการนำผ้าซิ่นมาพัฒนา
ต่อยอด โดยตัดเย็บให้เป็นกระเป๋า สำหรับถือ หลากหลายดีไซต์
สำหรับการแต่งกายกับผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่าน
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 2164 9315, 09 2416 2754
๖.ช่องทางออนไลน์
www.facebook.com วัดศรีฐานปิยารามวังบาล

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วีระดา ผ้าทอพื้นเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ตั้ง เลขที่ 127 หมู่ที่ 18 ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ –
๒.ชื่อผู้ประกอบการ. นางรัชดา เครื่องต้น
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าปักลายสร้อยสุริยะเทพ
รายละเอียดความโดดเด่น เป็นผ้าปักลวดลาย
สร้อยสุริยะเทพ จากอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ สีทูโทน ซึ่งได้รับการพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ประจำปี ๒๕๖๔
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ กระเป๋าสะพายปักมือ
เป็นกระเป๋าสะพาย สำหรับสุภาพสตรี มีคุณค่าด้วยการปักลวดลายด้วยมือ ได้แก่ ลายเมล็ดข้าว ลายสตรอเบอร์รี่ ลวดลายศิลปะต่าง ๆ
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 9960 9991 , 09 0986 2071
๖.ช่องทางออนไลน์
https://th-th.facebook.com/weerada789/

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ตั้ง ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
๑.ภูทับเบิก เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความสูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 1,768 เมตร ซึ่งถือเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดของเพชรบูรณ์ แวดล้อมไปด้วยทัศนียภาพแบบทะเลภูเขา และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ในช่วงเดือน ธันวาคม – มกราคม เป็นช่วงเวลาดอกซากุระ หรือดอกนางพญาเสือโคร่งสีชมพูบานสะพรั่งไปทั้งภูเขา ทั้งกลางวันและกลางคืน จะมองเห็นแสงไฟระยิบระยับ จนถูกเปรียบเปรย ว่าเป็น “ดาวบนดิน” สำหรับจุดชมวิวดูดาวบนดิน สามารถมองดูดาวได้ครบทั้ง 4 กลุ่ม พร้อมลานกางเต็นท์นอนฟังเสียงธรรมชาติอย่างชิดใกล้ นอกจากนี้ ภูทับเบิกยังเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และมีแปลงปลูกกะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ แปลงทดลองทับเบิกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นสถานีสาธิตปลูกพืชเกษตรเมืองหนาว


๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดตลอดวัน
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
เดือน มิถุนายน – กันยายน (ฤดูฝน)
เดือน ตุลาคม – มกราคม (ฤดูหนาว)
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ-
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
ชมทะเลหมอก ดอกซากุระ (นางพญาเสือโคร่ง) กางเต้นท์ดูดาว
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
– กลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูทับเบิก โทรศัพท์ 08 5733 9737
– ติดต่อกลุ่มการท่องเที่ยวทับเบิก ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาเพชรบูรณ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โทรศัพท์ 0 5681 0737
เวลาทำการเปิด-ปิด ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น.
๗.ช่องทางออนไลน์
Facebook วิสาหกิจชุมชนภูทับเบิก
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมบ้านนายม จังหวัดเพชรบูรณ์

ชุมชนโบราณบ้านนายม ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของตัวเมืองเพชรบูรณ์ อยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบูรณ์ ประมาณ 20 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศโดยรอบประกอบด้วยป่าและภูเขาสูงทอดยาวในแนวเหนือ-ใต้     มีคลองวังชมภูไหลผ่านมาบรรจบกับแม่น้ำป่าสัก ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมโบราณที่สำคัญ ปรากฏหลักฐานประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 23 บ้านนายม มีความสำคัญทางการค้าขายในท้องถิ่นเมืองเพชรบูรณ์ มีโบราณสถานที่สำคัญ งานศิลปกรรมอยุธยาตอนปลายหลายแห่ง โบสถ์ วิหาร 

ชุมชนโบราณบ้านนายม เป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชน เป็นชุมชนเก่าแก่และมีขนาดใหญ่ มีโบราณสถานที่สำคัญ งานศิลปกรรมอยุธยาตอนปลายหลายแห่ง โบสถ์ วิหาร พระพุทธรูป พระเจดีย์ เช่น โบสถ์ขวางตะวัน วัดโบสถ์โพธิ์ทอง กลุ่มพระเจดีย์ย่อมุมขนาดเล็กศิลปะอยุธยาตอนปลาย7 องค์ วัดเกาะแก้ว เป็นต้น ตลอดจนการพบโบราณวัตถุที่เป็นภาชนะดินเผาและโลหะ 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดเสาธงทอง
พระพุทธรูปหลวงพ่อเพชรนายม
-องค์หลวงปู่ทบ เทพเจ้าลุ่มน้ำป่าสัก

วัดเกาะแก้ว
-พระประธานในโบสถ์เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย
-กลุ่มพระเจดีย์ย่อมุมขนาดเล็กศิลปะอยุธยาตอนปลาย 7 องค์
-เสมาหินชนวน ศิลปะอยุธยาตอนกลาง

วัดพระนอน
เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปหลวงพ่อนอน เป็นพระพุทธรูปปางไสยยาสน์ปูนปั้นยาวประมาณ 9 เมตร คาดว่าจะเป็นพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาตอนกลาง
-พระพุทธรูปหลวงพ่อนั่ง พระประธานในโบสถ์ ปางมารวิชัยลงรักปิดทอง ขนาดหน้าตักกว้าง 1.5 เมตร 

วัดโบสถ์โพธิ์ทอง
มีโบสถ์ขวางตะวัน อาคารก่อด้วยอิฐภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะอยุธยาตอนปลาย จำนวน 8 องค์ด้านหลังโบสถ์มีปูนปั้นราหูอมจันทร์ศิลปะที่เป็น Unseen และพบร่องรอยของพระเจดีย์ก่ออิฐจำนวน 2 องค์ 

วัดถ้ำน้ำบัง
วัดถ้ำน้ำบัง ตั้งอยู่บริเวณเนินเขา ภายในมีถ้ำขนาดเล็กต่าง ๆ เช่น ถ้ำระฆัง ถ้ำปลา ถ้ำชี ถ้ำพระ ฯลฯ แต่ละถ้ำมีความสวยงามแตกต่างกัน

วัดสะอาด
ตั้งอยู่ริมคลองวังชมภู เป็นวัดร้าง พบซากฐานพระเจดีย์ก่อด้วยอิฐในผังสี่เหลี่ยม ขนาดประมาณ 3 X 3 เมตร และพบบ่อน้ำโบราณมีลักษณะเด่นในการก่อสร้างอายุมากกว่า 100 ปี

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ถ้ำน้ำบัง
ถ้ำธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 บ้านถ้ำน้ำบัง ภายในถ้ำมีเล็กประกอบด้วย ถ้ำพระ ถ้ำค้างคาว ถ้ำปลา ถ้ำระฆัง

ต้นไทรรุกขมรดก
ต้นไทรเก่าแก่ มีลวดลายของรากไม้ที่สวยงาม

หนองจำปัง
หนองน้ำขนาดใหญ่ เป็นแหล่งสัตว์น้ำ ปลา กุ้ง ของตำบล และมีวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม  

คลองวังชมภู
คลองวังชมภูเป็นคลองเก่าแก่ของชุมชนนายมไหลผ่านชุมชน มาบรรจบกับแม่น้ำป่าสัก เป็นเส้นทางคมนาคมโบราณที่สำคัญ สำหรับการขนถ่ายสินค้าจากถนนไปสู่ภายนอก

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสินเจิมศิริ
สวนอินทผาลัม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  สวนเกษตรผสมผสาน อินทผาลัม ปาล์ม  ยางพารา 

โรงเรียนถ้ำน้ำบัง
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

– เลี้ยงไก่ไข่
  – เลี้ยงกบคอนโด
  – เพาะเห็ด , ผักสวนครัว
  – เลี้ยงปลาดุก
  – แปลงสมุนไพร

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ดื่มกาแฟ และเที่ยวชมโบราณสถาน
ป่าช้าคาเฟ่ ณ วัดเสาธงทอง  จุดพักผ่อนสไตล์ รื่นรมย์ชมธรรมชาติ ชมโบราณสถาน ไหว้พระ  พร้อมจุดบริการกาแฟสดและอาหารพื้นบ้าน ปั่นจักรยานชมวัด 4 วัด ได้แก่ วัดเสาธงทอง วัดเกาะแก้ว วัดโบสถ์โพธิ์ทอง วัดพระนอน 

ท่องเที่ยววิถีเกษตรกรรมธรรมชาติ
วิสาหกิจชุมชนหนองผักบุ้ง
– ศูนย์สาธิตการปลูกพันธุ์ข้าวคุณภาพพันธุ์พิษณุโลก 2 /ถั่วเขียว
– ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกพันธุ์ข้าว/ถั่วเขียว
-ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

ตลาดนัดเกินร้อย
สี่แยกถนนนายม
-กิจกรรมตักบาตรเช้า
-เดินตลาดนัดเช้า เลือกซื้ออาหารพื้นบ้านตำบลนายม  เวลา 04.00-07.00 น.

กิจกรรมสานแกะใส่ดอกไม้ไหว้พระนอน
วัดพระนอน
-สานแกะดอกไม้ไหว้พระนอน 
-กิจกรรมชมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน เพลงนายม
-รับประทานก๋วยเตี๋ยวเตาฟืนโบราณ 
-กิจกรรมจักสานและปรุหยวก

กิจกรรมทำขนมโก๊ย ๆ นายม
วัดเกาะแก้วทำขนมพื้นบ้าน เช่น ขนมข้าวโป่ง ขนมข้าวแดกงา ขนมโก๊ย เป็นต้น

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดบึงศรีเทพรัตนาราม จังหวัดเพชรบูรณ์

ชุมชนคุณธรรมวัดบึงศรีเทพรัตนาราม เป็นชุมชนท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ มีอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เป็นแหล่งอารยธรรมยุคทวารวดี  มีร่องรอยหลักฐานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของมนุษย์นับตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ มีการดำเนินชีวิตตามหลักศาสนา คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการสืบสานและ    ดำเนินชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม มีการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดบึงศรีเทพรัตนาราม เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต  ที่เรียบง่าย ชุมชนมีความโดดเด่นทางศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีที่ยังคงสามารถมองเห็น ประวัติศาสตร์ผ่านวิถีชีวิตของชุมชนเก่า มีการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชน ด้วยการออกแบบลวดลายคนแคระโบราณ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

จุดเช็คอินหน้าชุมชน “โลโก้คนแคระ”
รูปปั้นคนแคระโบราณ บริเวณสามแยกก่อนเข้าชุมชน เป็นจุดเช็คอินหน้าชุมชน  “โลโก้คนแคระ ”

อุทยานประวัติศาสตร์ ศรีเทพ
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ที่ขึ้นเป็นมรดกโลกแห่งเดียวของจังหวัดเพชรบูรณ์ และเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญและเก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศไทย  

ศูนย์วัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน วัดบึงศรีเทพรัตนาราม
เป็นแหล่งรวบรวม ข้อมูล ทางวัฒนธรรม ได้แก่ ศิลปวัตถุ สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ เป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชน จัดเก็บไว้เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ศึกษาเรียนรู้ 

วัดบึงศรีเทพรัตนาราม
อุโบสถ (ศิลปะทวาราวดี) ภายในวัดบึงศรีเทพรัตนาราม 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ถ้ำเขาถมอรัตน์
เขาถมอรัตน์เป็นภูเขาขนาดใหญ่โดดเด่น อยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองศรีเทพ โดยห่างออกไปราว ๒๐กิโลเมตร (ห่างออกไปในแนวตรง ๑๕ กิโลเมตร) อยู่ในพื้นที่ตําบลโคกสะอาด อําเภอศรีเทพ บนเขาแห่งนี้มีถ้ำ อยู่แห่งหนึ่งถูกดัดแปลงให้เป็นศาสนสถานของพระพุทธศาสนา ภายในถ้ำมีแกนหินขนาดใหญ่สามารถเดินรอบแกนหินนี้ได้ ที่แกนหินนี้มีภาพสลักนูนต่ำเป็นพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์เป็นสําคัญ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง “สวนผู้ใหญ่แต๋ว”
“วิถีชีวิตแบบพอเพียง” ของคนในชุมชน ที่สามารถพึ่งตนเองได้ โดยใช้สิ่งของที่มีอยู่ในชุมชนมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ การจัดทำ “ครัวพอเพียง” จากวัตถุดิบภายในชุมชนมาประกอบเมนูอาหารต่าง ๆ และยังเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

กิจกรรมการท่องเที่ยว

กิจกรรม ปั่นจักรยานชมเมืองประวัติศาสตร์ศรีเทพ
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ และเขาคลังนอก เปิดเส้นทางจักรยานจากวัดบึงศรีเทพรัตนาราม – สู่อุทยานประวัติศาสตร์  ศรีเทพ ชมเมืองโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ พร้อมชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น

กิจกรรม อิ่ม อร่อย ของฝากจากชุมชนวัฒนธรรม วัดบึงศรีเทพ รัตนาราม
วัดบึงศรีเทพรัตนาราม การทำอาหารพื้นบ้าน ขนมไทย และขนมที่ใช้ในงานบุญต่าง ๆ ได้แก่
– การทำข้าวต้มมัด
– การทำข้าวห่อใบบัว
– การทำข้าวแดกงา

กิจกรรม เวียนเทียนรอบเขาคลังนอก
เขาคลังนอก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
– พิธีเจริญพระพุทธมนต์
-การจัดดอกไม้บูชาพระ
– กิจกรรมเวียนเทียนรอบสถูปพันปี มหาเจดีย์เขาคลังนอก 

กิจกรรม -ชมการแสดงพื้นบ้านชุด “นางด้ง-นางควาย” – “นางสุ่ม”
วัดบึงศรีเทพรัตนาราม
– การเล่นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของวัดบึงศรีเทพรัตนาราม

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดโคกมน จังหวัดเพชรบูรณ์

ชุมชนคุณธรรมวัดโคกมน อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จำนวน ๑๒๐ กิโลเมตร เป็นชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม อยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่สวยงามขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจเป็น พืชผักผลไม้เมืองหนาว ได้แก่ ทุเรียน แก้วมังกร ลิ้นจี่ อินทผาลัม ผักไฮโดรโปรลิกส์ ฯลฯ

ชุมชนคุณธรรมวัดโคกมน เป็นชุมชนคุณธรรมที่น้อมนำหลักศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และดำเนินชีวิตด้วยวิถีวัฒนธรรม นำหลัก บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) มีความร่วมมือ ร่วมใจพัฒนา เป็นชุมชนที่มีความพร้อมด้านสถานที่ มีภูมิทัศน์สวยงาม มีแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรทางธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเด่น ซึ่งก็คือ “แคนยอน น้ำหนาว” และน้ำตก ต่างๆ

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดโคกมน
ชุมชนคุณธรรมวัดโคกมน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม และอยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เป็นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ์

๑. พระพุทธศรี ศากยมุณี วิสุทธิมงคล ๒.สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรฺงสี)
เป็นพระพุทธรูป พระประธานใน พระอุโบสถวัดโคกมน เป็นที่รวมพลังศรัทธาของคนในชุมชนและรูปหล่อองค์สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรฺงสี) ตั้งอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

แคนยอน น้ำหนาว
เป็นหน้าผาสูง      รูปครึ่งวงกลมขนาดใหญ่ เป็นหุบเขา     มีโขดหินสวยงาม หน้าฝนจะมีน้ำตกทะลุออกมาจาก  โขดหิน ลงสู่พื้นด้านล่างและมีไอหมอกทะลุขึ้นมาด้านบน สวยงาม น่าอัศจรรย์ 

น้ำตกนาคราช ตากหมอก
เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม ตามธรรมชาติ นักท่องเที่ยวสามารถ เดินเข้าไปถึงไม่ลำบาก บริเวณตัวน้ำตกมีรูปปั้นพญานาคให้อธิษฐานขอพร

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ สวนกาแฟ มัลเบอร์รี่ มะละกอหลากหลายสายพันธุ์ ฯลฯ
ชุมชนได้ปลูกสวนเกษตร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงภายในบริเวณวัดโคกมน นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชม และชิมได้ เช่น มัลเบอร์รี่ ชุมชน ได้นำมาทำเป็นน้ำมัลเบอร์รี่ จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชน

โรงเรือนกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์
เป็นโรงเรือน สำหรับอบกล้วย ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์     สร้างรายได้ให้กับชุมชน

กิจกรรมการท่องเที่ยว

กิจกรรมปฏิบัติธรรมวันสำคัญทางศาสนา
วัดโคกมน และเครือข่ายของชุมชน ชุมชนจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่พิธีทำบุญตักบาตร ถวายอาหารแด่พระสงฆ์ การปฏิบัติธรรม ถือศีลเดินจงกรม เจริญพระพุทธมนต์เย็น 

กิจกรรมการสาธิตการทำกล้วยตาก พลังงานแสงอาทิตย์
โรงเรือนกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์วัดโคกมน นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชม และร่วมกิจกรรมการทำกล้วยตากด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมชิม ช้อป กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นของฝากของที่ระลึก

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ สวนกาแฟ สวนมัลเบอร์รี่ มะละกอ และทุเรียน ฯลฯ
ภายในบริเวณวัดโคกมน นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชม เรียนรู้ ชมการสาธิตการทำน้ำมัลเบอร์รี่ และสามารถเก็บชิม และซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก

ชมการสาธิตการทำข้าวหลามน้ำหนาว
ข้าวหลามแม่คำตัน เครือข่ายชุมชนคุณธรรมวัดโคกมน เข้าเยี่ยมชม ชิม ช้อป การสาธิตการทำข้าวหลาม จากข้าวพญาลืมแกง เป็นข้าวหลามที่ขึ้นชื่อของอำเภอน้ำหนาว

ชมความงามของ แคนยอน น้ำหนาว
แคนยอนน้ำหนาวบ้านโคกมน ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ มหัศจรรย์ของผาหินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดโคกมน มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชันรูปครึ่งวงกลมขนาดใหญ่ปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวขจี  หินที่ประกอบเป็นหน้าผา มีทั้งหินปูน  หินทราย และหินดินดาน ซึ่งล้วนเป็นหินตะกอน นี่ที่ถูกยกตัวสูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก โดยมีการจัดทำจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นความสวยงามของผาหินขนาดใหญ่ พร้อมป้ายสุดเก๋ให้ยืนถ่ายภาพ

ชมความงามผาคิงคอง
ระหว่างบ้านโคกยาว-คอนสาร ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชบูรณ์ เป็นหน้าผาสูง มีทัศนียภาพที่สวยงาม ที่นี่เป็นจุดเช็คอินสำหรับนักท่องเที่ยว อยู่ห่างจากวัดโคกมน ประมาณ ๕ กิโลเมตร

ชมความงามน้ำตกนาคราชตาดหมอก
วัดโคกมน บ้านโคกมน ต.โคกมน  อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม ตามธรรมชาติ นักท่องเที่ยวสามารถ เดินเข้าไปถึงไม่ลำบาก และเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ ของชาวบ้านโคกมน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม