“วัดญาณเสน”ชุมชนคุณธรรมวัดญาณเสน

หมู่ที่ 10 ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
๑.ความโดดเด่น/ความสำคัญศาลแห่งนี้ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลพบุรีโดดเด่นด้วยเทวสถานขอมเก่าแก่ที่สร้างด้วยศิลาแดงเรียงซ้อนกันเป็นฐานสูงผู้คนจึงนิยมเรียกว่า “ศาลสูง” ภายในศาลเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าพ่อพระกาฬ 2 องค์ สันนิษฐานว่าเป็นเทวรูปพระนารายณ์ยืนทำด้วยศิลา ซึ่งองค์เล็กเป็นแบบเทวรูปเก่าในประเทศไทยและองค์ใหญ่เป็นประติมากรรมแบบลพบุรี
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่เปิดทุกวัน เวลา 05.30 – 17.30 น. ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
-คุณปราโมทย์ เกตุอำไพ ผู้ดูแล โทร. 06 4949 1964
๕.ช่องทางออนไลน์ –
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก –

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดญาณเสน จังหวัดลพบุรี

ชุมชนคุณธรรมวัดญาณเสน มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม อยู่ริมแม่น้ำลพบุรี เดิมเรียก “วัดยาง” เพราะมีต้นยางอยู่มากถึง ๙๙๙ ต้น เป็นแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวในระบบนิเวศ เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนอีก 

ชุมชนคุณธรรมวัดญาณเสน มีความโดดเด่นในด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”  การบริหารจัดการขยะซึ่งได้รับรางวัลระดับประเทศ มีพระครูสันติญาณประยุตและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู ร่วมกันขับเคลื่อนจนเป็นพลังบวรที่เข้มแข็ง และมีผู้เข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง

 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดญาณเสน
-สักการะพระประธานในอุโบสถ
-สักการะหลวงพ่อธรรมจักร
-จุดเช็คอิน บวร On tour

วัดญาณเสน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลพบุรี เดิมเรียก “วัดยาง” เพราะมีต้นยางอยู่มากถึง ๙๙๙ ต้น ในอุโบสถมีพระประธาน ปางมารวิชัย เป็นพระพุทธรูปปูนปั่นลงรักปิดทอง และเช็คอิน ณ จุดเช็คอินบวร On tour ในลานปฏิบัติธรรมที่ต้นไม้ร่มรื่น 

วัดโบสถ์
-พระอุโบสถ (เก่า)
-หลวงพ่อพริ้ง

-พระอุโบสถ (เก่า) วัดโบสถ์ เป็นศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดต่าง ๆ เป็นชุดหมู่
-พระครูประสาทวรคุณ (พริ้ง มณีธาโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ พระเกจิอาจารย์ดังของจังหวัดลพบุรี ภายในวัดมีสรีระของหลวงพ่อซึ่งไม่เน่าเปื่อย ประดิษฐานอยู่ในโลงแก้ว ให้ประชาชนเดินทางมากราบไหว้ขอพร

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สวนยาง ๙๙๙ ต้น
ชมต้นไม้พูดได้ ในวัดญาณเสน จำนวน ๙๙๙ ต้น บรรยากาศร่มรื่น ถ่ายรูปกับชุดเช็คอิน บวร On Tour
ถ่ายรูป ชมวิวแม่น้ำลพบุรี
บริเวณหน้าวัดญาณเสน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๕ ตำบลโก่งธนู เป็นแหล่งเรียนรู้การดำเนินการชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทำแปลงผักสวนครัว ปลูกผักปลอดภัย ไว้รับประทานในครัวเรือน เหลือจากรับประทานก็นำไปแลกผักอื่นกับเพื่อนบ้าน

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ใส่บาตร
วัดญาณเสน ใส่บาตรอาหารคาว หวาน ณ วัดญาณเสน สัมผัสบรรยากาศยามเช้าริมแม่น้ำลพบุรี
จักสานพัด
กลุ่มจักสาน สาธิตการสานพัด การทำพวงหรีดพัด การสานตะกร้า และให้นักท่องเที่ยวได้ลองสานพัดด้วยตัวเอง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม