วัดอุโปสถาราม จังหวัดอุทัยธานี

ที่ตั้ง ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
๑. วัดอุโปสถาราม เดิมชื่อ “วัดโบสถ์มโนรมย์” ชาวบ้านเรียกว่า “วัดโบสถ์” เป็นวัดเก่าแก่อยู่ริมลำน้ำสะแกกรัง บนเกาะเทโพในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี จากตลาดสด มีสะพานข้ามแม่น้ำไปยังวัดอุโบสถาราม ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ สิ่งที่น่าสนใจในวัดได้แก่ จิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์และวิหาร เป็นภาพเขียนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในโบสถ์เป็นภาพพุทธประวัติเริ่มตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพานฝีมือประณีตมาก
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้บริการทุกวัน ระหว่างเวลา 06.00 น.- 18.00 น
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ระบุเครื่องหมาย /)
ไม่มี
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
วัดอุโปสถาราม 08 9565 5773
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook วัดอุโปสถาราม
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก (ระบุเครื่องหมาย /)
ห้องน้ำ ทางลาด ที่จอดรถ ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดโยธานิมิต จังหวัดตราด

ที่ตั้ง 14 ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
๑.ความโดดเด่น/ความสำคัญ
วัดโยธานิมิต หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดโบสถ์” ตั้งอยู่ใกล้กับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดตราด ซึ่งมีฐานะเป็นพระอารามหลวง วัดแห่งนี้มีความสำคัญต่อความทรงจำของคนในจังหวัดตราด และเชื่อกันว่าเป็นที่ประทับพักแรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อครั้งทรงยกทัพมาเมืองตราด อีกทั้งยังเคยเป็นสถานที่ถือน้ำพิพัฒน์สัตยามาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 3 ด้วย
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 06.00 – 21.00 น. 
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 0 3951 1218
๕.ช่องทางออนไลน์ – 
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ชุมชนคุณธรรมวัดญาณเสน จังหวัดลพบุรี

ชุมชนคุณธรรมวัดญาณเสน มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม อยู่ริมแม่น้ำลพบุรี เดิมเรียก “วัดยาง” เพราะมีต้นยางอยู่มากถึง ๙๙๙ ต้น เป็นแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวในระบบนิเวศ เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนอีก 

ชุมชนคุณธรรมวัดญาณเสน มีความโดดเด่นในด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”  การบริหารจัดการขยะซึ่งได้รับรางวัลระดับประเทศ มีพระครูสันติญาณประยุตและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู ร่วมกันขับเคลื่อนจนเป็นพลังบวรที่เข้มแข็ง และมีผู้เข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง

 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดญาณเสน
-สักการะพระประธานในอุโบสถ
-สักการะหลวงพ่อธรรมจักร
-จุดเช็คอิน บวร On tour

วัดญาณเสน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลพบุรี เดิมเรียก “วัดยาง” เพราะมีต้นยางอยู่มากถึง ๙๙๙ ต้น ในอุโบสถมีพระประธาน ปางมารวิชัย เป็นพระพุทธรูปปูนปั่นลงรักปิดทอง และเช็คอิน ณ จุดเช็คอินบวร On tour ในลานปฏิบัติธรรมที่ต้นไม้ร่มรื่น 

วัดโบสถ์
-พระอุโบสถ (เก่า)
-หลวงพ่อพริ้ง

-พระอุโบสถ (เก่า) วัดโบสถ์ เป็นศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดต่าง ๆ เป็นชุดหมู่
-พระครูประสาทวรคุณ (พริ้ง มณีธาโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ พระเกจิอาจารย์ดังของจังหวัดลพบุรี ภายในวัดมีสรีระของหลวงพ่อซึ่งไม่เน่าเปื่อย ประดิษฐานอยู่ในโลงแก้ว ให้ประชาชนเดินทางมากราบไหว้ขอพร

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สวนยาง ๙๙๙ ต้น
ชมต้นไม้พูดได้ ในวัดญาณเสน จำนวน ๙๙๙ ต้น บรรยากาศร่มรื่น ถ่ายรูปกับชุดเช็คอิน บวร On Tour
ถ่ายรูป ชมวิวแม่น้ำลพบุรี
บริเวณหน้าวัดญาณเสน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๕ ตำบลโก่งธนู เป็นแหล่งเรียนรู้การดำเนินการชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทำแปลงผักสวนครัว ปลูกผักปลอดภัย ไว้รับประทานในครัวเรือน เหลือจากรับประทานก็นำไปแลกผักอื่นกับเพื่อนบ้าน

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ใส่บาตร
วัดญาณเสน ใส่บาตรอาหารคาว หวาน ณ วัดญาณเสน สัมผัสบรรยากาศยามเช้าริมแม่น้ำลพบุรี
จักสานพัด
กลุ่มจักสาน สาธิตการสานพัด การทำพวงหรีดพัด การสานตะกร้า และให้นักท่องเที่ยวได้ลองสานพัดด้วยตัวเอง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ร้านครัวเคียงน้ำ (บ้านสวนปียวรรณ)

ร้านอาหาร ครัวเคียงน้ำ 1

เมื่อวันแม่มีโอกาสขับรถอยากพาคุณแม่ไปทานข้าว แต่ปปรากฎว่าร้านเต็มทุกร้านรวมถึงร้าน ครัวเคียงน้ำด้วย เลยหาโอกาสว่าจะมาใหม่ ผ่านไปไม่กี่วันเลยหาโอกาสมาใหม่ครับ โดยได้นั่งเมนูง่าย ๆ เพื่อมาลองเชิงก่อนว่าอร่อยไหมเลยสั่ง แกงคั่วหอยขม ต้มยำกุ้ง ปลานิลทอดน้ำปลา ระหว่างนั่งรออาหารก็นั่งดูปลาเสือพ่นน้ำมันพ่นน้ำไป ซึ่งมีให้เห็นเยอะมาก ๆ ว่ายกันเพียบเลย แถวนี้มีปลาเยอะเพราะว่าร้านอาหารอยู่ตรงข้ามกับวัดโบสถ์ ปลาเลยเยอะเป็นพิเศษ

บรรยากาศที่นั่งทานข้าว อยู่บนโป๊ะ เรียบง่าย
เมื่อมองออกไปด้านนอกร้านจะได้รับชมวิววัดโบสถ์ เห็นองค์พระชัดเจน
ทางเดินเข้าร้าน
ปลาเสือพ่นน้ำจำนวนมาก คอยพ่นน้ำให้ลูกค้าดู

เมนูอาหาร

ตำแหน่งที่ตั้งของครัวเคียงน้ำ