ร้านคุณวรินทร์อร จันทร จังหวัดอุทัยธานี

ที่ตั้ง 5/5 หมู่ที่ 6 ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61000
๑. ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ผ้าทอโสดา
๒. ชื่อผู้ประกอบการ คุณวรินทร์อร จันทร
๓. ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าปักลาย
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอโสดา ใช้เส้นไหมปักลายลูกโซ่ลงบนซิ่นผ้าไหม ลวดลายวิจิตรสวยงามตามจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ผลงาน เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ด้วยงานศิลปหัตถกรรมฝีมือของคนในชุมชนได้มีแนวคิดในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยดอกไม้ประจำจังหวัดอุทัยธานี คือ ดอกสุพรรณิการ์ ลักษณะดอกมีสีเหลืองสดกลีบดอกงุ้มเข้าหากันจึงนำดอกสุพรรณิการ์ไปปักเป็นลวดลายบนผ้าฝ้ายย้อมคราม สีธรรมชาติ ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอโสดา
๔. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน 08.30 – 16.00 น
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 08 1704 2382
๖. ช่องทางออนไลน์
Facebook ผ้าทอโสดา

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ผ้าไหมลายโบราณบ้านโคกหม้อ จ.อุทัยธานี

ที่ตั้งหมู่ 24/1 หมู่ 2 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
๑. ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ แต้มตะกอ
๒. ชื่อผู้ประกอบการนางอรอนงค์ วิเศษศรี
๓. ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมลายโบราณบ้านโคกหม้อ
 ผ้าทอทุกผืนจะทอผ้าจกให้เต็มผืนและย้อมด้วยสีจากธรรมชาติ การทอผ้าจกให้เต็มทั้งผืนนั้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยผู้ทอผ้าที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม 1 คน ต่อการทอผ้า 1 ผืน ให้แล้วเสร็จเพียงคนเดียวเท่านั้น ผืนผ้าจะมีความต่อเนื่องกลมเกลียวผสมผสานฝีมือจากช่างเพียงคนเดียว
๔. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เวลา 09.00-17.00 น
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 08 1379 1200
๖. ช่องทางออนไลน์
Facebook แต้มตะกอ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

น้ำพุร้อนสมอทอง จังหวัดอุทัยธานี

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
๑. ตั้งอยู่ที่ บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคน ในโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว เป็นน้ำพุร้อนธรรมชาติขนาดเล้กที่ผุดขึ้นมาผิวดิน มีความร้อนขนาดต้มไข่สุกได้ภายใน 5 นาที น้ำจะไหลผ่านช่องเขาไปรวมกับน้ำในลำห้วยคอกควาย ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงให้เป็นบ่อน้ำพุร้อน จุดชมทิวทัศน์และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดิน ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลางได้พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยว อาบน้ำแร่ แช่น้ำอุ่นเพื่อสุขภาพ และเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์พระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยงามแห่งหนึ่ง นักท่องเที่ยวสามารถพักแรม และกางเต็นท์ที่บริเวณน้ำพุร้อนสมอทองได้
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ช่วงเวลาที่เหมาะสม ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ 
มี โปรดระบุ 20 บาท
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อบต.ทองหลาง อำเภอห้วยคต
โทรศัพท์ 0 5651 8155
๖. ช่องทางออนไลน์
Facebook อบต.ทองหลาง เว็ปไซต์ อบต.ทองหลาง
๗. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ ทางลาด ที่จอดรถ จุดบริการนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร

จังหวัดอุทัยธานี

หุบป่าตาด จังหวัดอุทัยธานี

ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
๑. หุบป่าตาด หรือ ถ้ำหุบป่าตาด ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี มีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ถ้ำนี้เป็นUNSEEN THAILAND ของจังหวัดอุทัยธานี นับเป็นปรากฏการณ์แปลกประหลาดทางธรรมชาติที่บรรจงสร้างสรรค์
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 น.- 16.00 น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
มาได้ทุกช่วงเวลา
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ 
เด็ก 10 บาท ผู้ใหญ่ 20 บาท
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
เดินชมเส้นทางธรรมชาติ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน โทร 0 5698 9128
๗. ช่องทางออนไลน์
www.uthaithani.go.th
๘. สิ่งอำนวยความสะดวก (ระบุเครื่องหมาย /)
ห้องน้ำ ที่จอดรถ จุดบริการนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี

ที่ตั้ง ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
๑. ตั้งอยู่เชิงเขาสะแกกรัง สุดถนนท่าช้าง ในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอุทัยธานี มีประวัติว่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯให้นำพระพุทธรูปขนาดย่อมที่ชำรุดไปไว้ตามหัวเมืองต่างๆ เมืองอุทัยธานี ได้รับ ๓ องค์ โดยอัญเชิญลงแพมาขึ้นฝั่งที่ท่าพระ (ตรงข้ามศาลาประชาคมจังหวัดอุทัยธานี) แล้วนำมาประดิษฐานไว้ที่วัดขวิด พระพุทธรูปองค์หนึ่งมีขนาดใหญ่เป็นพระเนื้อสำริดปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๓ ศอก สร้างในสมัยพระยาลิไท เข้าใจว่าคงซ่อมเป็นองค์เดียวกันก่อนนำมาที่เมืองอุทัยธานี ต่อมาเมื่อยุบรวมวัดขวิดไปรวมกับวัดทุ่งแก้ว จึงย้ายพระพุทธรูปองค์นี้ไปไว้ที่วัดสังกัสรัตนคีรี ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองไป ๑ กิโลเมตร และได้ทำพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในพระเศียร พร้อมกับถวายนามว่า “พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์” ในวันแรม ๑ เดือน ๑๑ ของทุกปี จะมีการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว ซึ่งพระสงฆ์ประมาณ ๕๐๐ รูป จะเดินลงบันไดจากยอดเขาสะแกกรังมารับบิณฑบาตรที่ลานวัด เป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัดอุทัยธานี
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
การกราบสักการะหลวงพ่อพุทธมงคล
ระหว่างเวลา 06.00 น.-18.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 5651 2916
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook วัดสังกัสรัตนคีรี อุทัยธานี
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ ทางลาด ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดโคกหม้อ จังหวัดอุทัยธานี

ชุมชนคุณธรรมฯ วัดโคกหม้อ มีวัดโคกหม้อที่เป็นวัดเก่าแก่ มีอายุมากกว่า  ๑๓๐ ปี ประชาชนนิยมมาสักการะขอพรหลวงพ่อโสธร และภายในบริเวณวัดประกอบด้วยหอวัฒนธรรมนิทัศน์ ซึ่งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของตำบลโคกหม้อ นอกจากนี้ ชุมชนแห่งนี้ยังมีกลุ่มทอผ้าที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของเมืองอุทัยธานี

ชุมชนคุณธรรมวัดโคกหม้อ เป็นชุมชนที่รวมตัวกันของ ๒ หมู่บ้าน ที่มีความร่วมแรงร่วมใจในการสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมในชุมชน ดังคำขวัญ “บ้านโคกหม้อ ผ้าทอมัดหมี่ จักสานฝีมือดี ประเพณีแห่ธงนางด้งกวัก ตักน้ำสรงพระ ก่อเจดีย์ทราย บายศรีสู่ขวัญ”

 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดโคกหม้อ
ตั้งอยู่หมู่ที่  2 ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน มหานิกาย ประเภทวัดราษฎร์ วันที่ตั้งวัด พ.ศ. 2426 เป็นวัดเก่าแก่ มีอายุมากกว่า  ๑๓๐ ปี วัดโคกหม้อ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม นอกจากนี้ ยังมีสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ มีพระอุโบสถหน้าบรรณลายปูนปั้น มีอายุ ร้อยกว่าปี  มีเจดีย์หักมุมไม้สิบสองเก่าแก่ ๑ คู่

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านโคกหม้อ (หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดโคกหม้อ)
เป็นอาคารสองชั้นอยู่ในวัดโคกหม้อ ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของหมู่บ้านโคกหม้อ เป็นที่รวบรวมวัตถุโบราณซึ่ง พระครูนิวุฒิพรหมจรรย์ เจ้าอาวาสวัดโกรกพระใต้ จังหวัดนครสวรรค์มอบให้ เช่น พระพุทธรูปสมัยปางต่าง ๆ เครื่องเบญจรงค์  เครื่องลายคราม  เครื่องเงิน  เครื่องทอง  เครื่องรัก หนังสือ ผ้าทอโบราณ เครื่องใช้ในการทำมาหากินของคนในชุมชน ประวัติชุมชนหมู่บ้าน ประวัติผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาฯลฯ

กลุ่มทอผ้าไหมลายโบราณบ้านโคกหม้อ
ตั้งอยู่เลขที่ 4/1 หมู่ 2 ต.โคกหม้อ  อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โดยมีนางอรอนงค์ วิเศษศรี เป็นประธานกลุ่ม  : ได้รับการคัดเลือกเป็น ครูช่างศิลปะหัตกรรม ปี ๒๕๕๖ ซึ่งผ้าทอนี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวลาวครั่ง ที่สืบทอดต่อกันมา200ปี ผ้าที่ทอจะเป็นผ้ามัดหมี่ต่อตีนจก ผ้ายกดอกลายเชิงแบบเก่า ลวดลายบนผ้าเป็นแบบโบราณ เช่น ลายด่านเมืองลาว ลายนาค ลายด่านใหญ่ เป็นต้น ด้ายที่ใช้ทอจะเป็นเส้นใยไหมคุณภาพดี และเป็นผู้ผลิตสินค้าทางวัฒนธรรม (CPOT)

กลุ่มทอผ้าแม่บ้านโคกหม้อ
ตั้งอยู่เลขที่ ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ 2 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 โดยรวบรวมผู้ที่มีความสามารถในการทอผ้าได้ในหมู่บ้านโดยใช้ใต้ถุนบ้านเป็นที่ก่อตั้ง ครั้งแรกมีสมาชิก 16 คน เงินทุนในการก่อตั้งได้จากค่าสมัคร คนละ 10 บาท เป็นเงิน 160 บาท และได้ดำเนินการทอผ้าด้วยกี่มือ และกี่กระตุก

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ภูเขาหลวง
ที่ตั้ง อยู่ทางทิศตะวันออก ของ หมู่ที่ 2 บ้านโคกหม้อ ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ระยะทางจากโรงเรียนประมาณ ๕ กิโลเมตร ติดกับบ้านกึ่งวิถีสุนัข
ความสำคัญ ภูเขาหลวงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติระบบนิเวศ มีป่าไม้  ต้นไม้ ลำธาร สัตว์ป่าขนาดเล็ก  นก  แมลง  ของป่า ฯลฯ ภูเขาหลวงเป็นภูเขาที่หล่อเลี้ยงชาวบ้านโคกหม้อ เก็บของป่าเพื่อดำรงชีวิต และขายเป็นรายได้  เช่น หน่อไม้ ผักหวาน ผักอีนูน เห็ดโคน เห็ดรวก   มีความสูงประมาณ 4000 ฟุต

อ่างเก็บน้ำหุบไม้ไฮ
ที่ตั้ง อยู่บนภูเขาหลวง  ติดกับบ้านกึ่งวิถีสุนัข หมู่ที่ 2 บ้านโคกหม้อ ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ระยะทางจากโรงเรียนประมาณ 5 ก.ม.
ความสำคัญ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ระบบนิเวศ ป่าไม้  ต้นไม้ สัตว์น้ำ เช่นปลา เต่า กบ เขียด คางคก  เป็นแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บกักน้ำเพื่อใช้การเกษตร และประปาหมู่บ้าน เป็นแหล่ง เพาะพันธุ์ปลาธรรมชาติ

อ่างเก็บน้ำหุบหนองกระทุ่ม
ที่ตั้ง  อยู่ติดชานภูเขาหลวง  หมู่ที่ 2 บ้านโคกหม้อ ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี     ระยะทางจากโรงเรียนประมาณ  5  กิโลเมตร
ความสำคัญ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ระบบนิเวศ ป่าไม้  ต้นไม้ สัตว์น้ำ เช่น ปลา เต่า กบ คางคก  เป็นแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บกักน้ำเพื่อใช้การเกษตร และประปาหมู่บ้าน เป็นแหล่ง เพาะพันธุ์ปลาธรรมชาติ และท่องเที่ยว  ความจุ ประมาณ   70  ล้านลูกบาตรเมตร

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ร่นาสวนผสม ของนายศรีรัตน์ พิลึก
ที่ตั้ง  อยู่ทางทิศตะวันออกของโรงเรียน ติดกับภูเขาหลวง หมู่ที่ 2 บ้านโคกหม้อ
ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ระยะทางจากโรงเรียนประมาณ  4.5 ก.ม.
ความสำคัญ  เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตร ของเกษตรกร  ในชุมชน และนอกชุมชน


กิจกรรมการท่องเที่ยว

แห่ดอกไม้
วัดโคกหม้อสำหรับประเพณีแห่ดอกไม้เทศกาลสงกรานต์ของที่นี่จะทำพิธีแห่กัน 3 วันเมื่อเลิกสงกรานต์วันสุดท้าย ในช่วงเช้าชาวบ้านจะขนทรายเข้าวัด ก่อเจดีย์ทรายและประดับประดาให้สวยงาม ช่วงเย็นจะมีการแห่ธงจากหมู่บ้านต่าง ๆเพื่อแสดงว่าเรามีชัยชนะในการที่ไม่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยตลอดปี รวมทั้งมีความเชื่อว่า เพื่อเป็นการขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าเป็นการทำบุญร่วมกัน สร้างความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่บ้าน และเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

แห่ธงสงกรานต์
ประเพณีแห่ธงสงกรานต์ คือ ประเพณีทำบุญทอดผ้าป่าของชาวไทยเชื้อสายลาวครั่ง จะจัดขึ้นในราวเดือนเมษายนหลังจากวันที่ ๑๓ เมษายน ซึ่งเป็นวันสงกรานต์ผ่านไปแล้วสัก ๑ สัปดาห์ ธงสงกรานต์ ชาวบ้านจะทำด้วยไม้ไผ่ทั้งลำ ยาวประมาณ ๑๐ เมตรขึ้นไป ปลายธงมีกิ่งไผ่และที่สำหรับแขวนสิ่งของไว้ สิ่งที่จะนำมาแขวนที่ธงนั้นได้แก่ ผืนธงชาติและสิ่งของเครื่องใช้ ที่มีลักษณะเป็นผืนพอจะแขวนได้ เช่น เสื่อ พรม ผ้าม่าน ซึ่งของเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทางวัดจำเป็นต้องมีไว้ใช้ ชาวบ้านจะพับให้มีขนาดพอเหมาะที่จะแขวนกับปลายธงได้เพียง ๑ ชิ้นเท่านั้น ตกแต่งให้สวยงามด้วยดอกไม้สดและดอกไม้แห้ง

ประเพณีนางด้ง นางกวัก
เป็นการสืบทอดประเพณีที่เกี่ยวพันกับความเชื่อของชาวลาวครั่งบ้านโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี มีขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นระยะเวลา ๕ วัน เริ่มจากวันที่นำพระเจ้า หรือพระพุทธรูปลงมาให้ประชาชนสรงน้ำ และจะสิ้นสุด เมื่อ นำพระเจ้า หรือพระพุทธรูปไปประดิษฐานดังเดิม จะแบ่งเป็น ประเพณี นางด้ง และนางกวัก

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม