ชุมชนคุณธรรมบ้านต่อแพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เป็นชุมชนชาวไทใหญ่ อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม ประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านนับถือศาสนาพุทธ ประชาชนในหมู่บ้านร่วมกันการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมประเพณีอย่างต่อเนื่องโดยมีปราชญ์ชาวบ้านในด้านต่าง ๆ เป็นผู้ถ่ายทอด มีวัดต่อแพ เป็นศูนย์รวมจิตใจ ของคนในหมู่บ้าน ทั้งยังมีประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้านในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒

วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวไทใหญ่ ได้แก่ วัดต่อแพ/ผ้าม่านทับทิม พระธาตุเก่าดอยเวียง บ้านไทใหญ่โบราณ ภูมิปัญญาจักสาน การตีมีด ชมการสาธิต สินค้า/ผลิตภัณฑ์ของชุมชน เครื่องจักสาน กุ๊บไต น้ำพริกคั่ว มีดหมวกปานกุม (หมวกส่างลอง) ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาต้องลาย (การฉลุลายสังกะสีไทใหญ่) ชิมอาหารพื้นถิ่น อุ๊บไก่ ข่างปอง ขนมวง ข้าวมูลช่วย ชมศิลปะการแสดงพื้นบ้านในช่วงงานประเพณีสำคัญ บริการที่พัก โฮมสเตย์ในชุมชน บริการรถ ATV สำหรับขับขึ้นชมธรรมชาติเส้นทางประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ ๒

 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดต่อแพ
วัดเก่าแก่ของชุมชน มีโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่ มีผ้าม่านลายปักเก่าแก่ประดับมุกและทับทิม อายุกว่า ๑๕๐ ปี และมีอนุสรณ์ของสงครามโลกครั้งที่ ๒ (ทหารญี่ปุ่น)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เส้นทางประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ ๒
เส้นทางการเดินทัพของทหารญี่ปุ่นไปยังประเทศพม่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

วิวนาวัดต่อแพ
นาข้าวของชาวบ้านชุมชนต่อแพบริเวณหลังวัดต่อแพ ปรากฏเป็นภาพที่สวยงาม

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวเดินป่าชมธรรมชาติบนเส้นทางประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ ๒
เส้นทางประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ ๒ การเดินทางศึกษาธรรมชาติ และชมเส้นทางการเดินทัพของทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒

ชมวิถีชีวิต และภูมิปัญญาชาวไทใหญ่

-วัดต่อแพ/ผ้าม่านประดับทับทิมอายุกว่า 150 ปี
-พระธาตุเก่าดอยเวียง
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสานหมวก (กุ๊บไต)
-บ้านชาวไทใหญ่โบราณ (เฮินไต)
-ภูมิปัญญาท้องถิ่นการตีเหล็ก

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น