ชุมชนคุณธรรมวัดศรีหลวงแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง

ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีหลวงแจ้ซ้อน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำเกษตรกรรม ดำรงชีวิตประจำวันด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทุกครัวเรือนมีการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษไว้บริโภค มีภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน เช่น หมอสมุนไพร การจักสานฯ มีการรวมกลุ่มร่วมกิจกรรมในชุมชน เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีหลวงแจ้ซ้อน มีวัดศรีหลวงแจ้ซ้อน เป็นศูนย์กลางของชุมชนที่มีความเก่าแก่ ซึ่งเป็นโบราณสถานที่สมบูรณ์และสวยงามแห่งหนึ่งในภาคเหนือ มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รวมถึงมีการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นที่ได้สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

กลุ่มน้ำมอญแจ้ซ้อน
“กลุ่มน้ำมอญแจ้ซ้อน” จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2539 ตั้งอยู่เลขที่ 147 หมู่ 2 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

วัดศรีหลวงแจ้ซ้อน
ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙๔ หมู่ที่ ๕ บ้านหลวงแจ้ซ้อน อำเภอแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง เป็นวัดที่มีความสวยงามตามยุคสมัยนั้น เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ บริเวณวัดมีความสงบ ร่มรื่น ร่มเย็น มีความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

กลุ่มน้ำมอญแจ้ซ้อน
“กลุ่มน้ำมอญแจ้ซ้อน” จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2539 ตั้งอยู่เลขที่ 147 หมู่ 2 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

วัดศรีหลวงแจ้ซ้อน
ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙๔ หมู่ที่ ๕ บ้านหลวงแจ้ซ้อน อำเภอแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง เป็นวัดที่มีความสวยงามตามยุคสมัยนั้น เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ บริเวณวัดมีความสงบ ร่มรื่น ร่มเย็น มีความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน หรือ บ่อน้ำร้อนแจ้ซ้อน ตั้งอยู่ที่ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เป็นบ่อน้ำร้อนน้ำแร่ที่ผุดขึ้นมาจากพื้นดิน และเต็มไปด้วยโขดหินจากธรรมชาติสวยงดงามที่แทรกตัวอยู่กลางแอ่งน้ำร้อน

น้ำตกแจ้ซ้อน
น้ำตกแจ้ซ้อนเป็นน้ำตกที่เกิดจากลำน้ำแม่มอญ มีน้ำไหลใสสะอาดตลอดปี มีแอ่งน้ำรองรับตลอดสายไหลตกลงมาเป็นชั้น ๆ มีความสูงทั้งหมด 6 ชั้น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กาแฟสดดอยแม่แจ๋ม
ตั้งอยู่ในหมู่บ้านแม่แจ๋ม ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปางมีพื้นที่ที่ปลูกกาแฟ มากกว่า 3,000ไร่ และมีโรงคั่วกาแฟและโรงโรงงานกาแฟ

 กิจกรรมการท่องเที่ยว

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ
วัดศรีหลวงแจ้ซ้อน ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดศรีหลวงแจ้ซ้อน จัดขึ้นทุกปี ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด (เหนือ) หรือเรียกกันว่าประเพณีแปดเป็ง ชาวแจ้ซ้อนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมแปดเป็ง การแห่ครัวตาน การแห่บั้งไฟ  และการละเล่นผีตาโขน หรือ “ผีขน” ซึ่งสืบทอดมายาวนานกว่า 400 ปี

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น