ศาลกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ หาดทรายรี

ที่ตั้ง ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดชุมพร

๑. ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บริเวณหาดทรายรี ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร ห่างจากตัวเมืองชุมพรประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ตั้งอยู่บนหาดทรายรี ในบริเวณอนุสรณ์สถานของพลเรือเอก พระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บิดาแห่งทหารเรือไทย มีสองศาล คือ ศาลล่าง อยู่บริเวณชายหาด และศาลบน อยู่บนเนินเขาบริเวณปลายหาด
สิ่งน่าสนใจ
– ศาลล่าง เป็นศาลที่สร้างขึ้น ณ บริเวณที่เคยเป็นที่ประทับของกรมหลวงชุมพรฯ ตราบจนสิ้นพระชนม์ เดิมเป็นศาลเล็กๆ สร้างถวายโดยนายเทียม ทิพย์พนม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒
– ศาลบน เป็นศาลที่เทศบาลตำบลหาดทรายรีสร้างขึ้นใหม่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ตัวศาลอยู่บนเรือหลวงพระร่วงจำลองที่หันหน้าออกสู่ทะเล ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาสูงปลายหาดทรายรี เป็นจุดที่มองเห็นทิวทัศน์ของหาดทรายรีได้อย่างชัดเจน ภายในศาลประดิษฐานพระรูปหล่อสำริดของกรมหลวงชุมพรฯ เช่นเดียวกับศาลล่าง
– เรือรบหลวงชุมพร เป็นเรือตอร์ปิโดขนาดใหญ่ ยาว ๖๘ เมตร กว้าง ๖.๘๘ เมตร ต่อในประเทศอิตาลี ขึ้นระวางประจำการเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ เป็นเรือคุ้มกันเรือลำเลียงทหารนาวิกโยธินขึ้นบก รวมทั้งเป็นเรือลาดตะเวนชายฝั่ง กวาดทุ่นระเบิด และห้องกันการโจมตีและยกพลขึ้นบอกของฝ่ายข้าศึก ปลดระวางเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒ กองทัพเรือได้มอบเรือรบหลวงนี้ให้จังหวัดชุมพร เพื่อนำมาจอดที่หาดทรายรีเป็นอนุสรณ์แด่องค์บิดาแห่งทหารเรือไทย
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 20.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 7270 9609
๕.ช่องทางออนไลน์ –
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น