WordPress database error: [Incorrect key file for table '/tmp/#sql_d476e_7.MYI'; try to repair it]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_wfblocks7`

WordPress database error: [Incorrect key file for table '/tmp/#sql_d476e_7.MYI'; try to repair it]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_wfblocks7`

WordPress database error: [Incorrect key file for table '/tmp/#sql_d476e_7.MYI'; try to repair it]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_wfblocks7`

WordPress database error: [Incorrect key file for table '/tmp/#sql_d476e_7.MYI'; try to repair it]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_wfblocks7`

สวนส้มโอโชคชัย จังหวัดชัยนาท - JK.TOURS

สวนส้มโอโชคชัย จังหวัดชัยนาท

ที่ตั้ง เลขที่ 98 หมู่ 8 ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

๑. เมื่อปี พ.ศ. 2545 นายชัชชัย ทับทอง เจ้าของสวนส้มโอ โชคชัย เป็นเกษตรกรรายหนึ่งที่ปลูกส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาโดยปรับเปลี่ยนพื้นที่ จากนาข้าวมาเป็นสวนสัมโอแบบยกร่องในพื้นที่ 45 ไร่ เนื่องจากส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาเป็นผลไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชัยนาทและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคจำนวนมาก ผลผลิตของส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา นอกจากจะอร่อยแล้วได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น หรือส้มโอจีไอ ปีหนึ่งให้ผลผลิต 2 ครั้ง ส้มนอกฤดูออกระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ส้มในฤดูหรือส้มปี ออกเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม และทางจังหวัดชัยนาทก็มีการจัดงานส้มโอขาวแตงกวาเป็นงานประจำปี เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนจากทั่วสารทิศ ได้รู้จักผลไม้สัญลักษณ์ของชาวชัยนาทให้กว้างขวางขึ้น ทำให้เกษตรกรขายผลผลิตได้มากขึ้น และราคาดีขึ้นด้วย
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 17.00 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วง เดือนเมษายน-พฤษภาคม และ เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. 08 1379 9166
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook : ส้มโอขาวแตงกวา สวนโชคชัย จังหวัดชัยนาท
๗.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ร้านอาหาร 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น