พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำ จังหวัดเชียงราย

ที่ตั้ง 47/1 ม.14 ถนนเชียงราย-เชียงของ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

1.ลักษณะอาคารเป็นเรือนสองชั้น ชั้นล่างเป็นคอนกรีต ชั้นบนเป็นไม้ ภายในอาคารส่วนชั้นล่างจะมี ห้องฉายภาพยนตร์ และห้องนิทรรศการประวัติความเป็นมาของชาวไทลื้อ บ้านศรีดอนชัย
ชั้นบนเป็นห้องแสดงนิทรรศการการทอผ้าโบราณมีอายุ ๑๐๐ ปี ของชาวไทลื้อบ้านศรีดอนชัยข่วงวัฒนธรรม เป็นลานกว้างสำหรับจัดแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทลื้อ กาด และศิลปะการแสดงต่าง ๆ
2.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา 09.00 – 17.00 น.
3.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
4.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
นายสุริยา วงศ์ชัย
เบอร์โทรศัพท์ 08 9838 5724
5.ช่องทางออนไลน์
Facebook: พิพิธภัณฑ์ มรดกวัฒนธรรม ผ้าทอไทลื้อ – ลื้อลายคำ
6.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น