บ้านละอูบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑.บ้านละอูบเป็นชุมชนละว้าที่ยังคงดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมละว้าที่มีเอกลักษณ์ มีผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อ ภูมิทัศน์โดยรอบที่งดงาม มีธรรมชาติที่สมบูรณ์ อากาศดี สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ เที่ยวชมวิถีวัฒนธรรมละว้า การทอผ้า กีเอว การตีมีด สักการะพระองค์ใหญ่ ชมภูมิทัศน์ ๓๖๐ องศา
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
วันจันทร์ – เสาร์ ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ มี
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 8764 1488 นายณัฐพงษ์ ไผ่พันธุ์พฤกษ์ ผู้ใหญ่บ้านละอูบ
๕.ช่องทางออนไลน์
Facebook : บ้านละอูบ
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ทางลาด/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น