ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัดศรีฐานปิยาราม จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ตั้ง เลขที่ ๑๕๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๒๐
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ –
๒.ชื่อผู้ประกอบการ พระครูปริยัติพัชรกิจ เจ้าอาวาส วัดศรีฐานปิยาราม
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่าน
เป็นผลิตภัณฑ์ผ้านุ่ง สำหรับสุภาพสตรี โดยเฉพาะชาวไทหล่ม มีลักษณะสามส่วน คือ หัวซิ่น ตัวซิ่น ตีนซิ่น เป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) เหรียญทอง ประจำปี ๒๕๕๙
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ กระเป๋าถือ จากผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่าน
รายละเอียดความโดดเด่น เป็นการนำผ้าซิ่นมาพัฒนา
ต่อยอด โดยตัดเย็บให้เป็นกระเป๋า สำหรับถือ หลากหลายดีไซต์
สำหรับการแต่งกายกับผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่าน
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 2164 9315, 09 2416 2754
๖.ช่องทางออนไลน์
www.facebook.com วัดศรีฐานปิยารามวังบาล

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น