อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ตั้ง อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๗๐
๑.อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เป็นโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ “ เมืองโบราณศรีเทพ” เป็นเมืองสมัยวัฒนธรรมทวารวดี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 14 ที่มีหลักฐานคูน้ำคันดิน ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีโบราณสถานสำคัญหลายแห่ง ได้แก่ เขาคลังใน เขาคลังนอก ปรางค์สองพี่น้อง ปรางค์ศรีเทพ ปรางค์ฤาษี เป็นต้น นอกเมืองยังเป็นที่ตั้งของถ้ำเขาถมอรัตน์ โบราณสถานซึ่งปรากฏภาพสลักพระพุทธรูปและ พระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนาแบบมหายาน ถือเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ที่มีความเกี่ยวพันกับการนับถือศาสนาของผู้คนในเมืองศรีเทพ สมัยโบราณ และด้วยความสำคัญความโดดเด่นของเมืองโบราณ ศรีเทพ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จึงมีนโยบายผลักดันให้อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเสนอการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ปัจจุบันอยู่ในบัญชีเบื้องต้นมรดกโลก(Tentative list) (The Ancient Town of Si Thep , 2019) แล้ว และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเสนออุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพขึ้นเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ ในการประชุมสมัยสามัญขององค์การยูเนสโกในปี 2565
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เวลา เปิด – ปิด ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ระบุเครื่องหมาย /)
มี โปรดระบุ.. ชาวไทย คนละ ๑๐ บาทชาวต่างประเทศ คนละ ๓๐ บาท
รถยนต์ คันละ ๕๐ บาท
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๕๖๗๙ ๑๗๘๗
๕.ช่องทางออนไลน์
Facebook อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/บริการรถรางนำเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น