กลุ่มทอผ้าชุมชนบ้านดอนหลวง จังหวัดลำพูน

ที่ตั้ง บ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย
๒.ชื่อผู้ประกอบการ กลุ่มทอผ้าชุมชนบ้านดอนหลวง
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายบ้านดอนหลวง
ความเป็นมา เนื่องจากตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เป็นพื้นที่ที่มีชื่อเสียงในด้านการทอผ้า การตัดเย็บผ้าฝ้าย เช่น ผ้าฝ้ายดอนหลวง ฯลฯ อีกทั้ง ผลิตภัณฑ์ผ้าทอของบ้านดอนหลวงยังมีชื่อเสียงในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ โดยชุมชนได้รับโอกาสได้ไปจำหน่ายสินค้าในงานมหกรรมต่าง ๆ
ที่จัดขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชน
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดบริการทุกวัน เวลา 9.00 – 18.00 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม กลุ่มทอผ้าชุมชนบ้านดอนหลวง
เบอร์โทรศัพท์ 0 5355 6732
๖.ช่องทางออนไลน์ –

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น