ผ้ามัดย้อมจากไม้โกงกาง จังหวัดระนอง

ที่ตั้ง ๖๒/17 หมู่ ๑ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ”บ้านภูหญ้า”
๒.ชื่อผู้ประกอบการ นางสุริยา ทิพย์บุญทอง
(ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านหงาว)
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ “ผ้ามัดย้อมจากไม้โกงกาง”
เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าที่ทำจากสีธรรมชาติ ได้ลวดลายตามต้องการ ได้แก่ กระเป๋า หมวก เสื้อ ผ้าคลุมไหล่
๔. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
นางสุรียา ทิพย์บุญทอง 0950363597
นายสมหมาย ทิพย์บุญทอง 0993051011
๖. ช่องทางออนไลน์
เฟสบุ๊ค @บ้านภูหญ้า

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น