ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเกตรี จังหวัดสตูล

ที่ตั้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
๑. แหล่งเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพ่อหลวง ซึ่งเป็นขุมทรัพย์แห่งปัญญาของชาวบ้านที่จัดตั้งจุดเรียนรู้ให้มีหลายๆจุด เช่น พลังงานทดแทน , การใช้พลังงานลมผลิตกระแสไฟฟ้า , การทำโรงเพาะฟักปลาน้ำจืด , การเลี้ยงปลาน้ำจืด , ห้องอบสมุนไพร , โฮมสเตย์ และแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเราจะได้เห็นถึงพลังสามัคคีและความแข็งแกร่งของคนในชุมชน ที่เราสามารถเอาเป็นแบบอย่างได้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ การผลิตกาแฟโบราณ การทำขนมบุหงาบูดะ และขนมปะการังการผลิตกาแฟโบราณ การทำขนมบุหงาบูดะ
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ตลอดทั้งปี
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๘๑๖๘ ๑๕๗๘
๖. ช่องทางออนไลน์ ไลน์
เฟซบุ๊ก สื่อประชาสัมพันธ์
๗. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น