อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ที่ตั้งที่ มหาวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
๑. อุทยานบัว สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมบัวพันธุ์ต่างๆ และรองรับการประชุมวิชาการบัวนานาชาติปี พ.ศ.2553 ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้า ของนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสกลนคร
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 06.00 น. – 18.00 น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ช่วงเช้าดอกบัวบาน แดดไม่ร้อนเกินไป เข้าชมได้ทุกฤดูกาล
ฤดูกาลที่แนะนำ ช่วงฤดูหนาวดอกบัวบานสวยงาม อากาศสดชื่น
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
ถ่ายรูปวิวสวนบัว และชมความงามจองบัวหลากหลายพันธุ์
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 4272 5042 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
๗. ช่องทางออนไลน์ http://www.csc.ku.ac.th
๘. สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น