วัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี

ที่ตั้ง ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี
๑.ความโดดเด่น/ความสำคัญ
วัดพระพุทธฉาย ตั้งอยู่ภายในมณฑปสองยอดบนไหล่ภูเขา เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธฉาย(เงาพระพุทธเจ้า) คือเงาที่เป็นรอยประทับอยู่ที่หน้าผา เชิงเขา บริเวณวัดพระพุทธฉาย มีลักษณะคล้ายพระพุทธรูปยืน สันนิษฐานว่าค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม แห่งกรุงศรีอยุธยา ตามตำนานพระพุทธฉาย ได้กล่าวไว้ว่า พระพุทธเจ้าเสด็จมาที่เขาฆาฏกะ(เขาพระพุทธฉาย) เพื่อโปรดนายพรานฆาฏกะจนสำเร็จพระอรหันต์ ครั้นพระพุทธเจ้าเสด็จกลับ พระฆาฏกะได้ทูลขอให้ประทานสิ่งอันเป็นอนุสรณ์เพื่อสักการะกราบไหว้ พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงพุทธปาฏิหาริย์ให้เงาของพระองค์ติดอยู่ในเนื้อหิน ที่เงื้อมเขาพระพุทธฉายบรรพต ในบริเวณใกล้เคียงมีมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทเบื้องขวา มณฑปหลังนี้สร้างขึ้นในสมัย สมเด็จพระเจ้าเสือ และมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่อัญเชิญมาจากลังกา ทุกปีจะมีงานนมัสการพระพุทธฉาย พร้อมกับงานนมัสการรอยพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรี
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ

๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม ๐ ๓๖๓๐ ๓๑๖๙
๕.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/watphraputtachai
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก
/ ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น