วัดศาลาแดง จ.สระบุรี

ที่ตั้ง ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
๑. วัดศาลาแดง ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบ ริมแม่น้ำแควป่าสักฝั่งทางใต้ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือ พระพุทธรูปประจำทิศตะวันออก พระคู่บ้านคู่เมืองสระบุรี โดยเป็นหนึ่งในพระพุทธรูป ๔ องค์ ที่กรมการรักษาดินแดนสร้างขึ้น เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๑๑ โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานให้แก่ชาวสระบุรี นอกจากจะเดินทางมากราบไหว้ขอพร พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศแล้ว ยังมีจุดน่าสนใจคือ โบสถ์เก่าแก่ ที่มีสถาปัตยกรรมที่แปลกตา ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์ มีรูปเหมือนหลวงปู่ทวด สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี ให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้ขอพร
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ๐๖.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๓๖๒๑ ๑๐๓๔
๕. ช่องทางออนไลน์ Facebook: วัดศาลาแดง จังหวัดสระบุรี
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ – ทางลาด / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น