ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ที่ตั้ง ถนนเศรษฐกิจ ๑ อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
๑. ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง หรือศาลเจ้าพ่อวิเชียรโชติ สร้างแบบเก๋งจีน ตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับป้อมวิเชียรโชฎก ริมคลองมหาชัย เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งประชาชนเคารพนับถือมาก และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวประมงในจังหวัด โดยก่อนออกเรือไปหาปลาทุกครั้ง ชาวประมงจะต้องไปทาพิธีสักการะบูชา และจุดประทัดบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพื่อเป็นศิริมงคล โดยทุกปีจะการจัดงานแห่เจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่แห่เจ้าพ่อหลักเมือง ทางน้ำในช่วงวันขึ้น ๑๑ ค่า เดือน ๕ ตามปฏิทินจีน และสามารถเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพร่มรื่นหรือจะนั่งรับประทานอาหารในร้านอาหารริมน้าพร้อมชมวิวสวย ๆ ของทะเลสมุทรสาครได้แบบอิ่มท้องและอิ่มตาในคราวเดียวกันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของความสุขในวันพักผ่อนที่น่าสนใจ นอกจากนี้ใกล้กันยังมีอาคารแบบไทย ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากร ภายในประดิษฐานเสาหลักเมืองที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๓๔๔๒ ๕๑๕๐
๕. ช่องทางออนไลน์ –
๖.สิ่งอานวยความสะดวก ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น