สวนสุขภาพคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ตั้ง ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
๑. พื้นที่ 63.33 ไร่ ถัดจากประตูน้ำคลองลัดโพธิ์ ประชาชนชาวพระประแดงและข้างเคียงได้ใช้พื้นที่ในการออกกำลังกาย ท่ามกลางความร่มรื่นของแมกไม้หลากชนิด รวมไปถึงอุปกรณ์ออกกำลังกายต่างๆ สวนเด็กเล็ก ทั้งยังมีศาลาพักคอยให้ประชาชนได้มาหย่อนใจ บริเวณใจกลางของสวน รังสรรค์เป็นพิพิธภัณฑ์วงแหวนอุตสาหกรรม จัดแสดงพระราชประวัติในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมถึงห้องชมวิว 360 องศา ใกล้กันประดิษฐานพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขณะทรงงาน รายล้อมด้วยเลข ๙ ไทย สวนสุขภาพลัดโพธิ์เป็นสวนสาธารณะขนาดกลางใต้สะพานภูมิพล 1 ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ภายหลังเสร็จสิ้นการก่อสร้างสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม หลายหน่วยงานร่วมมือกันพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับให้ประชาชนพักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายภายในสวนมีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงโครงการพระราชดำริฯ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประเพณีและวัฒนธรรมชาวมอญ งานก่อสร้างโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ข้อมูลสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และข้อมูลด้านวิศวกรรมของสะพานภูมิพล 1 และภูมิพล 2 เสียดายที่ผมมักไปช่วงเย็นอาคารปิดบริการจึงอดเข้าเยี่ยมชม (มี.ค.2559)
นอกจากนี้บริเวณทางเข้าสวนสุขภาพลัดโพธิ์ยังจัดแสดงพระราชดำรัสสำคัญของในหลวงให้ศึกษาเรียนรู้ด้วย ส่วนลู่วิ่งออกกำลังกายออกแบบได้สวยงามมีทั้งช่วงผ่านริมแม่น้ำเจ้าพระยา และบึงน้ำอันร่มรื่น จัดเป็นปอดใหญ่ที่ให้บรรยากาศแนวรีสอร์ทเหมาะทั้งออกกำลังกาย และผ่อนคลายอารมณ์
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ทุกเดือน ตลอดปี
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
พิพิธภัณฑ์วงแหวนอุตสาหกรรม , พระบรมรูปทรงงาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 , ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ฯ
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
ศูนย์ควบคุมวงแหวนอุตสาหกรรม ถนนเพชรหึงษ์ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทร. 0 2464 2057-60
๗. ช่องทางออนไลน์ –
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น