อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จ.สระบุรี

ที่ตั้ง ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
๑.ความโดดเด่น/ความสำคัญ
น้ำตกเจ็ดสาวน้อย ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเจ็ดสาวน้อย เป็นส่วนหนึ่งของลำห้วยมวกเหล็ก เป็นน้ำตกชั้นเล็กๆ จำนวน ๗ ชั้น แต่ละชั้นมีความสูงประมาณ ๒-๕ เมตร มีสายน้ำลดหลั่นเป็นลำธารกว้าง คล้ายแก่งขนาดใหญ่ มีแอ่งน้ำตื้นๆ หลายแห่งที่นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้ตลอดทั้งปี ทางทิศเหนือของน้ำตกมีหมู่บ้านเล็กๆ ชื่อ “บ้านเสาน้อย” ซึ่งต่อมาเรียกเป็น “สาวน้อย” จึงได้ชื่อเรียกว่า “น้ำตกเจ็ดสาวน้อย” ตามชื่อของหมู่บ้านและจำนวนชั้นของน้ำตก ทางอุทยานได้จัดทำเส้นทางเดินเลียบน้ำตกเป็นทางลาดปูน มีป้ายบอกชั้นน้ำตกและป้ายเตือนตามจุดอันตรายต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกในรัชกาลที่ ๑๐ และเป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ ๑๒๙ ของประเทศไทย
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
สามารถเล่นน้ำได้ตลอดทั้งปี โดยช่วงที่น้ำตกสวยที่สุดคือช่วง
เดือนพฤศจิกายน – เมษายน
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ
สำหรับบุคคลทั่วไป
ชาวไทย ผู้ใหญ่ ๒๐ บาท เด็ก ๑๐ บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๑๐๐ บาท เด็ก ๕๐ บาท
สำหรับยานพาหนะ
รถจักรยาน ไม่เสียค่าบริการ
รถมอเตอร์ไซค์ ๒๐ บาท
รถยนต์ ๔ ล้อ ๓๐ บาท
รถยนต์ ๖ ล้อ ขึ้นไป ๑๐๐ บาท
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ทำมากมาย เช่น กางเต็นท์พักแรม เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ปิกนิก
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม ๐ ๓๖๓๔ ๖๕๘๖
๗.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/chetsaonoi.np/
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก
/ ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น