แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ตั้ง ๔๔/๖ ม.๔ ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑. ศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเกษตรวิถีชุมชนตำบลช้างขวา เป็นการท่องเที่ยวเชิงการท่องเที่ยวเป็นทางเลือกหนึ่ง มีรูปแบบการส่งเสริมภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นจุดแข็งของพื้นที่ โดยการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น การทำกิจกรรมในแปลงเกษตรชุมชน มีโฮมเสตย์ ฯลฯ
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด – ปิด ของสถานที่
๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ทุกวัน
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ตลอดทั้งปี
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม นายธนยศ จันทะลิ
๐๙ ๙๔๗๘ ๒๒๕๕
๖. ช่องทางออนไลน์ page Farm DeeMak , Page ท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชนตำบลช้างขวา
๗. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น