ผ้าไหมลายโบราณบ้านโคกหม้อ จ.อุทัยธานี

ที่ตั้งหมู่ 24/1 หมู่ 2 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
๑. ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ แต้มตะกอ
๒. ชื่อผู้ประกอบการนางอรอนงค์ วิเศษศรี
๓. ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมลายโบราณบ้านโคกหม้อ
 ผ้าทอทุกผืนจะทอผ้าจกให้เต็มผืนและย้อมด้วยสีจากธรรมชาติ การทอผ้าจกให้เต็มทั้งผืนนั้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยผู้ทอผ้าที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม 1 คน ต่อการทอผ้า 1 ผืน ให้แล้วเสร็จเพียงคนเดียวเท่านั้น ผืนผ้าจะมีความต่อเนื่องกลมเกลียวผสมผสานฝีมือจากช่างเพียงคนเดียว
๔. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เวลา 09.00-17.00 น
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 08 1379 1200
๖. ช่องทางออนไลน์
Facebook แต้มตะกอ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น