พิพิธภัณฑ์วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์

ที่ตั้ง วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์ ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
๑. พิพิธภัณฑ์ผามูบ หรือพิพิธภัณฑ์วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์ เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่เก็บรักษาสิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ของคนในชุมชนตั้งแต่สมัยอตีตจนถึงปัจจุบัน โดยก่อตั้งขึ้นมาจากการที่พระครูสิริอุทุมพรพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดศรีอุทุมพรคณารักษ์ มีความคิดที่ต้องการจะเก็บรักษาสิ่งของเหล่านั้น เพื่ออนุรักษ์ไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังและผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ และศึกษาค้นคว้า จึงได้เก็บรวบรวมและสะสมเครื่องมือเครื่องใช้เหล่านั้นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เวลา 0๙.00 น. – เวลา 1๕.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 08 2882 2622
เบอร์โทรศัพท์ 08 8422 9652
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ ทางลาด / ที่จอดรถ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น