วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
 วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง สร้างในสมัยกรุงสุโขทัยตอนปลาย คือ สมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 1(พระยาลิไทย) ชาวบ้านทั่วไปเรียกชื่อวัดนี้ว่า วัดบรมธาตุ แต่ส่วนใหญ่นิยมเรียกว่า วัดทุ่งยั้ง ภายในวัดพระบรมทุ่งยั้งมีโบราณสถาน พระพุทธรูปองค์ใหญ่และองค์พระธาตุเจดีย์ที่บรรจุพระสารีริกธาตุ ซึ่งจัดให้มีการเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลและน้อมบูชา พระพุทธเจ้า

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น