วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี

ที่ตั้ง ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
๑. ตั้งอยู่เชิงเขาสะแกกรัง สุดถนนท่าช้าง ในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอุทัยธานี มีประวัติว่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯให้นำพระพุทธรูปขนาดย่อมที่ชำรุดไปไว้ตามหัวเมืองต่างๆ เมืองอุทัยธานี ได้รับ ๓ องค์ โดยอัญเชิญลงแพมาขึ้นฝั่งที่ท่าพระ (ตรงข้ามศาลาประชาคมจังหวัดอุทัยธานี) แล้วนำมาประดิษฐานไว้ที่วัดขวิด พระพุทธรูปองค์หนึ่งมีขนาดใหญ่เป็นพระเนื้อสำริดปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๓ ศอก สร้างในสมัยพระยาลิไท เข้าใจว่าคงซ่อมเป็นองค์เดียวกันก่อนนำมาที่เมืองอุทัยธานี ต่อมาเมื่อยุบรวมวัดขวิดไปรวมกับวัดทุ่งแก้ว จึงย้ายพระพุทธรูปองค์นี้ไปไว้ที่วัดสังกัสรัตนคีรี ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองไป ๑ กิโลเมตร และได้ทำพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในพระเศียร พร้อมกับถวายนามว่า “พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์” ในวันแรม ๑ เดือน ๑๑ ของทุกปี จะมีการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว ซึ่งพระสงฆ์ประมาณ ๕๐๐ รูป จะเดินลงบันไดจากยอดเขาสะแกกรังมารับบิณฑบาตรที่ลานวัด เป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัดอุทัยธานี
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
การกราบสักการะหลวงพ่อพุทธมงคล
ระหว่างเวลา 06.00 น.-18.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 5651 2916
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook วัดสังกัสรัตนคีรี อุทัยธานี
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ ทางลาด ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น