อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่ตั้ง บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนพาดสนามบิน ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
๑.อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติในความความกล้าหาญ รักชาติ และความเสียสละของพระยาพิชัยดาบหัก ซึ่งในบริเวณพื้นที่เดียวกันยังมีพิพิธภัณฑ์ดาบเหล็กน้ำพี้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทำมาจากเหล็กน้ำพี้ทั้งเล่ม ส่วนฝักดาบทำด้วยไม้ประดู่ ฝังลวดลายมุกหุ้มปลอกเงินสลักลาย ทหารสมัยก่อนและพระมหากษัตริย์ จึงนิยมนำไปใช้เพื่อการศึกสงคราม รวมถึงพระยาพิชัยก็ใช้ดาบนี้ปราบศัตรูจนชนะมาหลายครั้ง พิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหัก เป็นสถานที่เก็บรวบรวมประวัติของพระยาพิชัยดาบหัก และแบบจำลองสนามรบ โมเดลวิถีชีวิตชาวอุตรดิตถ์ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ตลอดจนข้าวของเครื่องใช้สมัยโบราณที่หาดูได้ยาก
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เวลา 0๘.00 น. – เวลา 1๗.00 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ ไม่มี

๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 0 5541 1977
๕.ช่องทางออนไลน์
Facebook : https://www2.uttaradit.go.th/travel_activity/detail/7/data.html
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น