อ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์ม

๑.ที่ตั้ง 648 บ้านตาด หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
1.1 แบรนด์ “สีดี สีธรรมชาติ”(ผลิตนวัตกรรมเกี่ยวกับสีทุกประเภท)
1.2 แบรนด์ “อ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์ม” (ผลิตงานศิลปะ งานสิ่งทอ ตัดเย็บ เสื้อผ้า ผ้าคลุม อื่นๆ)
1.3 แบรนด์ “ฝ้ายคราม@อ้วนกลม”(ผลิตเส้นใยและงานครามอุดรธานี ส่งต่างประเทศเท่านั้น)
ทั้ง 3 แบรนด์ผลิตโดย อ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์ม ศูนย์การเรียนรู้การสร้างกระบวนการจัดการวัตถุดิบเพื่อนวัตกรรมชุมชน
๒.ชื่อผู้ประกอบการ นายก่อคเณศ รุ้งสันเทียะ และ นางสาวพสธร เดชศิริอุดม
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ “สีดี สีจากธรรมชาติ”
รายละเอียดความโดดเด่น สั้น ๆ
-เป็นกลุ่มสีน้ำ สีอะคลลิค สีสกรีน สีภาพพิมพ์ ที่ผลิตจากวัตถุดิบที่เหลือจากภาคการเกษตรและวัสดุจากธรรมชาติทั้งหมด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหา BCG และ การจัดการแบบ SDGs ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เติบโต และสามารถใช้ได้กับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ปลอดภัยกับผู้ใช้ ผู้บริโภค ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และสินค้าตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนส่งถึงมือผู้ใช้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทุกอย่าง
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าบาติกพิมพ์ดิน “นวัตศิลป์ดินอีสาน”
– เป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ โดยใช้ ภาพบาติกพิมพ์ดิน พิมพ์ลงบนผ้าไหม ผ้าฝ้าย คลุมไหล่ทอมือ ผ้าผืน ผ้าสปันและผ้าอื่นๆ มามัดย้อม จก ปูมและเพ้นท์ลวดลาย ผสมผสานการทำภาพพิมพ์ การเพ้นท์รูป การพิมพ์บาติก จากดิน และใช้วัสดุสีจากธรรมชาติทั้งหมดในการผลิต
ส่วนลวดลายเป็นการจัดทำลวดลายแบบประยุกต์ บ้านเชียง 3 สมัย
๓.๓ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าย้อมสีธรรมชาติ นวัตศิลป์แห่งใบไม้
-เป็นการสร้างสรรค์ด้วยวิธีการย้อมใบไม้ให้สีในพื้นที่ อาทิ ใบมะม่วง ยูคา เพกา สัก สบู่เลือด อื่น ๆ
๔. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. ปิดทุกวันอังคาร
หากเข้าชมกรณีพิเศษ ต้องแจ้งล่วงหน้า 3 วัน
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
09 2656 1641 / 09 2656 1614 ๖.ช่องทางออนไลน์
FB : Nest Kokanest(ส่วนตัว อ.ก่อคเณศ รุ้งสันเทียะ)ผู้บริหาร
FB : Yok Dechsiriudom(คุณพสธร เดชศิริอุดม)ผู้บริหาร
FB : อ้วนกลม แฮปปี้ ฟาร์ม
IG : uanklomhappyfarm
ID line : Auankom
ID Line : yoknest

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น