วัดเขาขุนพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ตั้ง หมู่ที่3 ตำบลบ้านเกาะ ตำบลพรหม อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. วัดเขาขุนพนมสันนิษฐานว่ามีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ของเมืองนครโดยตลอด แต่มีการบันทึกหลักฐานไว้น้อย ในตอนปลายสมัยสมเด็จเจ้ากรุงธนบุรีตามประวัติศาสตร์บันทึกว่า สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงพระวิกลจริต สติฟันเฟือน เพราะสำคัญว่าทรงบรรลุโสดาบันทรงบันคับพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ให้กราบไหว้พระองค์เป็นการใหญ่ บ้านเมืองจึงเกิดความวุ่นวายสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงขึ้นครองราชย์ต่อมา จากเหตุการณ์ตอนนี้ สันนิษฐานและอ้างหลักฐานประกอบต่างกันออกไปว่า สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ถูกสำเร็จโทษตามพงศาวดาร เพราะมี การสับเปลี่ยนโดยเอาตัวพระญาติหรือทหารมีลักษณะคล้ายพระองค์ไปแทนแล้วพาพระองค์ลงเรือหนีไปเมืองนคร แล้วเสด็จประทับที่วัดเขาพนม จนสวรรคต แล้วพระอัฐของพระองค์นำไปฝั่งไว้ ณ ฮวงซุ้ย ทางด้านเหนือของเมืองนคร แต่บางท่านสันนิษฐานว่า เขาขุนพนมมีโบราณสถานแตกต่างกัน จากวัดอื่นๆ ถึงขนาดมีป้อมปราการคุ้มกันอย่างแข็งแรง หาได้เป็นเพราะสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเสด็จประทับที่นี้ แต่เป็นเพราะในสมัยที่พระยาตรังภูมา ภิบาลเป็นเจ้าเมืองนครนั้น ท่านมักจะไปพักตากอากาศที่นั้นบ่อย วัดเขาขุนพนมเป็นวัดควรแก่การอนุรักษ์และศึกษาวัดหนึ่ง เพราะวัดนี้ชวนให้เกิดข้อสันนิษฐานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อยู่ไม่น้อย
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 06.00-18.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
นายนพดล แดงสว่าง โทร.06 8592 6325
๕. ช่องทางออนไลน์
Face book : วัดเขาขุนพนม นครศรีธรรมราช
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก /ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น