พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1 จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 ๑. พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๑ เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ ที่พสกนิกรชาวบุรีรัมย์ได้ร่วมกันสร้างขึ้น ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งผู้สถาปนาเมืองบุรีรัมย์และเพื่อเป็นอนุสรณ์สักการะ รวมทั้งศูนย์รวมจิตใจ ที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และมหาจักรีบรมราชวงค์ โดยประวัติมีอยู่ว่า เมื่อ พ.ศ. 2319 รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราชกรุงธนบุรี พระยานางรองคบคิดเป็นกบฏร่วมกับเจ้าโอ เจ้าอิน และอุปฮาดเมืองจำปาศักดิ์ จึงโปรดให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช เมื่อยังดำรงตำแหน่งเจ้าพระยาจักรีเป็นแม่ทัพไปปราบ และรวบรวม ผู้คนตั้งเมืองขึ้น เรียกว่า “เมืองแปะ” แต่งตั้งบุตรเจ้าเมืองผไทสมัน (พุทไธสง) ให้เป็นเจ้าเมือง ซึ่งต่อมาได้เป็นพระยานครภักดี ประมาณรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เปลี่ยนชื่อเมืองแปะเป็น บุรีรัมย์ ต่อมา ประชาชนชาวบุรีรัมย์ร่วมกันบริจาค ร่วมกันสร้าง และติดตั้ง ไฟฉัตร 9 ชั้น 360 ต้น ถวายเนื่องในวันจักรี พุทธศักราช 2564 ส่งผลให้เกิด เป็นทัศนียภาพใหม่ และเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม –
๕. ช่องทางออนไลน์ –
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ/ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น