ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ

ที่ตั้งตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑. เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่เรียนรู้เชิงเกษตรที่จัดสรรพื้นที่ตามทฤษฎีเกษตรทฤษฎีใหม่และเป็นแหล่งให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เด็ก และเยาวชน รวมทั้งประชาชนได้มาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียง ภายในมีการสาธิตพื้นที่นา พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เลี้ยงสัตว์ พื้นที่กักเก็บน้ำ และพื้นที่พักอาศัย นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับสัตว์เลี้ยงต่างๆ อาทิ ไก่ เป็ด แพะ เป็นต้น โดยภายในศูนย์ฯมีร้านกาแฟไว้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อน ผู้ที่สนใจเข้าดูงานและทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะสามารถติดต่อทางศูนย์ฯได้
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
วันอังคาร-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น.
(หยุดวันจันทร์)
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
เที่ยวได้ทั้งปี
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. 06 4932 1838, 06 3587 9963,
08 1817 6037
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook : ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ
๗.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ร้านอาหาร 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น