พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลา

ที่ตั้งตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
๑. จัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมท้องถิ่น ศิลปหัตถกรรม ตลอดจนประวัติศาสตร์ โบราณคดี อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นภูมิปัญญาของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะ การจัดแสดงใช้วัตถุของจริงประมาณ ๕๐,๐๐ ชิ้น นอกจากนี้ยังมี การผสมผสานกับสื่อหลากชนิด อาทิ หุ่นจำลอง เสียง ภาพ วิดีทัศน์ โดยแบ่งเป็นห้องต่างๆ ในอาคาร ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มอาคารนวมินทร์ ประกอบด้วย ห้องประวัติศาสตร์และชาติพันธุ,ห้องลูกปัดและเครื่องประดับ ,ห้องมีดและศาสตราวุธ ,ห้องอาชีพหลัก , ห้องเครื่องมือจับสัตว์, ห้องเครื่องปั้นดินเผา ,ห้องผ้าทอพื้นเมือง, กลุ่มอาคารหลังคาบลานอ ห้องกระต่ายขูดมะพร้าว ,ห้อง ศิลปหัตถกรรม ,ห้องจัดการศึกษา, ห้องนันทนาการ, ห้องวัฒนธรรมเครื่องประทีป, ห้องวัฒนธรรมเครื่องแก้ว, กลุ่มอาคารหลังคาปั้นหยา ห้องวัฒนธรรมโลหะและโลหัช , ห้องการละเล่นพื้นบ้าน ,ห้องมุสลิมศึกษา ,ห้องเหรียญและเงินตรากลุ่มอาคารหลังคาจั่ว จัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวใต้,ห้องสามสมเด็จฯ เพื่อนเกลอและประเพณีการเกิดแบบโบราณ ,ห้องการเล่นของเด็กภาคใต้ ,ห้องการฝากตัวเข้าเรียนกับพระ การผูกเกลอ ห้องประเพณีการบวช ,ห้องความเชื่อโชคชะตาราศีและวัฒนธรรมการรักษาพยาบาล,ห้องประเพณีออกปากกินวาน ,ห้องประเพณีขึ้นเบญจา อาคารนวภูมินทร์ ห้องสงขลาศึกษา ,ห้องเอกสารท้องถิ่น ,ห้องวรรณกรรมท้องถิ่น ,ห้องพิพิธภัณฑ์ภาพ ,ห้องพิพิธภัณฑ์เสียง เป็นต้น
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้เข้าชมทุกวัน (ยกเว้นวันอังคาร) เวลา ๐๘.๓๐.-๑๗.๐๐ น.
*เฉพาะห้องเอกสารท้องถิ่น/ ห้องวรรณกรรมท้องถิ่น ห้องพิพิธภัณฑ์ภาพ และห้องพิพิธภัณฑ์เสียง เปิดให้บริการเฉพาะในวันและเวลาราชการ
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ
นักเรียน ๑๐ บาท
นักศึกษา ๒๐ บาท
ผู้ใหญ่ ๕๐ บาท
ต่างชาติ ๑๐๐ บาท
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : ๐ ๗๔๕๙ ๑๖๑๑, ๐๙ ๔๗๓๕ ๘๗๔๖
โทรสาร : ๐ ๗๔๕๙ ๑๖๑๙
๕. ช่องทางออนไลน์
เว็บไซต์ : http://www2.tsu.ac.th/org/ists/
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ ทางลาด ที่จอดรถ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น