พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสตูล (คฤหาสน์กูเด็น)

ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
๑. เป็นอาคารเก่าแก่สร้างขึ้นสมัยพระยาภูมินารถภักดีเป็นผู้ว่าราชการเมืองลักษณะของอาคารเป็นตึก2ชั้นโดดเด่นด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นการผสมผสานกันทางศิลปะได้อย่างสวยงาม คืออาคารตัวตึกเป็นแบบตะวันตก ประตูหน้าต่างได้รูปโค้งตามสถาปัตยกรรมโรมัน หลังคาใช้กระเบื้องดินเผารูป กาบกล้วย ตรงช่องลมหน้าบันไดตกแต่งรูปดาวซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบมุสลิม ตัวอาคารมีอายุ 100ปีเศษ นับเป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดสตูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จมาทรงเปิดพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2543 ภายในห้องมีการจัดแสดงของโบราณวัตถุและนิทรรศการ ที่ให้ความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดสตูล
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ วันพุธ ถึงวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ
คนไทย ๑๐ บาท คนต่างชาติ ๕๐บาท นักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบ ผู้สูงอายุ ไม่เก็บค่าเข้าชม
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 0 7472 3140
๕. ช่องทางออนไลน์ ไลน์ เฟซบุ๊ก แผ่นผับ สื่อประชาสัมพันธ์
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ / ที่จอดรถ / ศูนย์บริกานักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น