ภาพจิตกรรมฝาผนังเมืองเก่าสตูล

ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
๑. Street Art Satun เป็นภาพวาดริมถนนสายพหุวัฒนธรรมจังหวัดสตูล เริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าวัดชนาธิปเฉลิม ตลาดสดเทศบาลเมืองสตูล ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง และซอยบรรจบ มัสยิดมำบัง ถนนบุรีวานิช สิ้นสุดที่คฤหาสน์กูเด็น เน้นภาพที่สื่อถึงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของจังหวัดสตูล และโซนภาพที่มีความทันสมัย เพื่อเป็นเส้นทาง ให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและคาดว่าจะเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดสตูลให้มากขึ้นในอนาคต และประชาชนในบริเวณดังกล่าวเกิดรายได้ทั้งร้านอาหารที่พัก รวมถึงการนำสินค้าหรือของที่ระลึกวางจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวต่อไป
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้บริการ ๒๔ ชั่วโมง
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม คุณศมานนท์ พฤษพิเนต
๐๘ ๓๕๓๗ ๔๒๙๙
๕. ช่องทางออนไลน์ เฟซบุ๊ก ไลน์ แผ่นผับ สื่อประชาสัมพันธ์
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ / ที่จอดรถ / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น