วัดดีหลวง จังหวัดสงขลา

ที่ตั้งหมู่ที่ ๒ ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
๑. สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา เดิมชื่อว่า วัดกดีหลวง วัดกุฎีหลวง หรือวัดหลวง คนเฒ่าคนแก่เรียกว่า วัดเจดีย์หลวง เพราะในสมัยก่อนมีเจดีย์ ๕ ยอด ขนาดใหญ่อยู่หน้าอุโบสถ วัดดีหลวงเป็นวัดที่หลวงปู่ทวดหรือสมเด็จเจ้าพะโคะได้เคยบวชเป็นสามเณร เรียน นะโม ก ข ขอมไทยอยู่กับพระอาจารย์จวง เจ้าอาวาสวัดดีหลวงในสมัยนั้น ถือได้ว่าเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งในคาบสมุทรสทิงพระ สิ่งสำคัญภายในวัด คือ
๑) เจดีย์ทิศ หรือเจดีย์ ๕ ยอด ตั้งอยู่หน้าอุโบสถ
๒)เจดีย์หลังอุโบสถ เป็นเจดีย์ ๓ องค์ ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน
๓) อุโบสถตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ภายในอุโบสถมีพระประธานปูนปั้นปางมารวิชัย
นักโบราณคดีได้กำหนดอายุไว้ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ – ๑๙ ด้านหน้าพระประธานมีรูปจำลองหลวงปู่ทวด ๑ องค์ และรูปจำลองพระอธิการแก้ว พุทธมณี ๑ องค์ ๓) ศาลาโรงศพ เป็นศาลาไม้ทรงโถง สร้างขึ้นเนื่องในงานพีศพของพระอธิการแก้ว พุทธมณี อดีตเจ้าอาวาสวัดดีหลวง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๕ ซึ่งถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมท้องถิ่นที่มีลักษณะสวยงามควรค่าแก่การอนุรักษ์อย่างยิ่ง กิจกรรม กราบนมัสการสถูปสมภาคจวง /กราบพระประธานในโบสถ์ /ถวายผ้าไตรดุจได้ร่วมบรรพชาอุปสมบท/สนทนาธรรมะกับเจ้าอาวาสหรือพระภิกษุสงฆ์ที่เจ้าอาวาสมอบหมายพร้อมรับวัตถุมงคลของที่ระลึก/เยี่ยมชมโบราณสถาน /สถานที่สำคัญ ถ่ายภาพเป็นทีระลึก หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น