หาดมหาราช

ที่ตั้ง ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
๑. หาดมหาราช ตั้งชื่อตามสมัญญานามท้ายพระนามของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า๑. หาดมหาราช ตั้งชื่อตามสมัญญานามท้ายพระนามของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ หรือพระปิยมหาราช เมื่อครั้งเสด็จพระพาสหัวเมืองใต้ทางชลมารคและเสด็จพระราชดำเนินขึ้นฝั่งที่ชายหาดมหาราชเพื่อทรงนมัสการพระมหาธาตุเจดีย์และพระพุทะไสยาสน์ (พ่อเฒ่านอน) พร้อมกับทรงเยี่ยมพสกนิกร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๘ หาดมหาราชตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอสทิงพระ เป็นหาดทรายยาวประมาณ ๓ กิโลเมตร มีการจัดบริเวณเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ มีที่พักและร้านอาหารให้บริการนักท่องเที่ยว หาดทรายขาวน้ำไม่ลึกมาก สามารถเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัย มีการจัดแต่งเป็นที่พักผ่อน ที่ชมทิวทัศน์ ด้านหลังแนวหาดเป็นสวนหย่อมและเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ หรือพระปิยมหาราช ประทับยืนหันพระพักออกสู่ทะเล
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้เข้าเที่ยวชมตลอดทั้งปี
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว
เปิดให้ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง –
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ ไม่มี
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร : ๐ ๗๔๓๙ ๗๑๔๕ ๐๖ ๑๒๐๗ ๙๐๔๐
โทรสาร : ๐ ๗๔๓๙ ๗๓๖๓
๗. ช่องทางออนไลน์
E-mail : info@sathingpra.go.th
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ ทางลาดที่จอดรถ จุดบริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น