ชุมชนเกษตรบ้านถ้ำกลองเพล

๑. ชุมชนเกษตรบ้านถ้ำกลองเพล กลุ่มผลิตผักอินทรีย์ ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพล อำเภอเมือง สมาชิก 53 ครัวเรือน พื้นที่ 14 ไร่ เป็นพื้นที่ซึ่งได้รับการจัดสรรเพื่อให้สมาชิกซึ่งไม่มีที่ดินทำกิน โดยชาวบ้านในชุมชนใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชหมุนเวียน ครัวเรือนละ 1 งาน กลุ่มปลูกผักอินทรีย์แห่งนี้ได้รับการสนับสนุนระบบสูบน้ำบาดาลโดยใช้โซล่าเซลล์สูบน้ำขึ้นไปเก็บไว้บนถังสูงเพื่อกระจายน้ำ ผลผลิตที่ปลูก เช่น แมงลัก บวบ แตงกวา ชะอม สับปะรด เป็นต้น ลดการใช้สารเคมีในการผลิต เพื่อสุขภาพของเกษตรกร/ผู้บริโภค ให้มีการปลูกพืชผสมผสานเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยวันละ 200-300บาท/ครัวเรือน
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา 07.00 น. – 17.00 น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ตลอดฤดูกาล
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 0957 6798
๖. ช่องทางออนไลน์
Facebook : เที่ยวบ้านถ้ำกลองเพล วิถีชุมชน
๗. สิ่งอำนวยความสะดวก ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น