ผ้ามัดย้อมธรรมชาติจากลูกจาก (Cpot)

หมู่ที่ ๒ ตำบลบางชนะ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑. ชื่อผู้ประกอบการ นางสาวจิราภรณ์ สุดสิน
๒. ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๒.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้ามัดย้อมสีจากลูกจาก
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้ามัดย้อมสีจากลูกจาก เป็นการพัฒนาต่อยอดจากการนำผ้ามัดย้อมมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย โดยมัดย้อมสีจากลูกจากที่มีอยู่ในชุมชน เป็นสีธรรมชาติไม่มีสารเคมี นำมาออกแบบเป็นกระเป๋าที่มีความทันสมัย สวยงาม ราคาไม่สูง เหมาะกับหลายวัย สร้างรายได้ให้กับชุมชน เหมาะสำหรับเป็นของใช้และของที่ระลึก
๓. วัน/เวลา /ช่วงเวลา เปิด – ปิด ของสถานที่
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๒๒๗๓ ๒๓๙๙
๕. ช่องทางออนไลน์ เพจ ผ้ามัดย้อมจากใจ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น