ศาลหลักเมืองสุรินทร์

ที่ตั้ง ถนนเทศบาล 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
๑. ศาลหลักเมืองสุรินทร์เดิมเป็นศาลที่ยังไม่มีเสาหลักเมือง แต่มีความศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเป็นที่เคารพบูชาของประชาชนทั่วไปมาเป็นเวลานานนับ 100 ปี พ.ศ. 2511 จังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินการขอให้กรมศิลปากรออกแบบแปลนก่อสร้างตัวศาลหลักเมืองเสาหลักเมือง ทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์ มีความสูง 3 เมตรวัดรอบได้ 1 เมตรแกะสลักตกแต่งด้วยเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากร ต่อมาวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธี เจิมเสาหลักเมือง ณ ตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ต่อมาจังหวัดสุรินทร์ได้มีการบูรณะปรับปรุงรูปแบบศาลหลักเมืองโดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบเขมรและศิลปะแบบไทยเข้าด้วยกัน ทำให้ศาลหลักเมืองมีความสวยงามและใหญ่โตอลังการ ในอดีตเคยมีเหตุการณ์มหัศจรรย์เกิดขึ้นที่บริเวณศาลหลักเมืองเมื่อเกิดรอยแยกบนพื้นถนนทำให้มีการขุดลงไปพบพระพุทธรูปนาคปรกและวัตถุโบราณ เช่น พระเครื่องดินเผาและกำไลโบราณจำนวนมาก รวมถึงเครื่องปั้นภาชนะดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุราว 1,500 – 2,000 ปี ชาวบ้านจึงได้นำไปบูชาที่ศาลหลักเมือง
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดรับนักท่องเที่ยวทุกวัน
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 4451 1117 (เทศบาลเมืองสุรินทร์)
๕. ช่องทางออนไลน์ –
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก – 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น