วัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง

ที่ตั้ง ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
๑. วัดป่าโมกวรวิหาร วัดเก่าแก่สมัยสุโขทัย พระนอนองค์ใหญ่สร้างในสมัยอยุธยาความยาวประมาณ 24 เมตร แต่เดิมวัดแห่งนี้มีต้นโมกเป็นจำนวนมาก พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระพระราชทานนนามว่า “วัดป่าโมก” มีเรื่องเล่าขานว่า ครั้นสมัยเกิดโรคระบาด ชาวบ้านได้ยินเสียงบอกวิธีการรักษาจากพระองค์นี้ ชาวบ้านจึงเรียกพระนอนองค์นี้ว่า “พระนอนพูดได้” ซึ่งวัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง อยู่ในเขตเทศบาลตำบลป่าโมก ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกห่างจากอำเภอเมืองอ่างทอง 18 กิโลเมตรเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์งดงามมากองค์หนึ่งของประเทศไทย มีความยาวจากพระเมาลี ถึงปลายพระบาท ๒๒.๕๘ เมตรก่ออิฐถือปูนปิดทอง องค์พระนี้สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยสุโขทัยมีประวัติความเป็นมาน่าอัศจรรย์ เล่าขานมาว่าได้ลอยน้ำมาจม อยู่หน้าวัดราษฎรบวงสรวงแล้วชักลากขึ้นมาไว้ที่ริมฝั่ง แม่น้ำ
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
0๖.00 – 18.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๙ ๘๒๘๑ ๔๐๑๑
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook Fanpage : วัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก
 ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น